Samenwerkingsovereenkomsten

Voor projecten die langs gewestwegen liggen wordt de samenwerking en financiering sinds 1 maart 2013 geregeld via zeven type Samenwerkingsovereenkomsten (SO). Voor projecten rond het openbaar vervoer zijn er twee type Samenwerkingsovereenkomsten. 

Bij een SO-project wordt er voor de uitvoering van de werken nog maar één unieke Samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en afgesloten.   De unieke Samenwerkingsovereenkomst vertrekt van de negen typeovereenkomsten die bij het Besluit van de Vlaamse Regering werden vastgelegd. De tekst van deze SO wordt op maat van het concrete project verder ingevuld en aangevuld met alle afspraken die voor de uitvoering van het project noodzakelijk zijn. Zo is er de mogelijkheid om ook nog bijkomende partijen of bijkomende werken in de overeenkomst op te nemen.  

Voor elk project dat in aanmerking wil komen voor financiering via een SO moet de projectmethodologie gevolgd worden  De opmaak van de start- en projectnota of unieke verantwoordingsnota gebeurt dus voor het afsluiten van een SO. Voor projecten op gewestwegen moet voor het aanstellen van een studiebureau ook een 'Samenwerkingsovereenkomst studie' afgesloten worden. a

Doorstroomschema voor de keuze van Samenwerkingsovereenkomst

MOB_142_workflow1.jpg

Procesverloop

MOB_142_workflow2.jpg