Samenwerkingsovereenkomst II
Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een rondweg of een andere nieuwe verbindende of ontsluitende gewestweg

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het gewest, de lokale overheid en eventueel andere) zich ertoe:

  • een verkeersveilige rondweg en/of een andere verbindingsweg aan te leggen om de verbindende en/of ontsluitende functie van het wegennetwerk te verbeteren en om een doortocht te ontlasten van het doorgaand verkeer;
  • de vroegere doortocht herin te richten met als doel de verkeersleefbaarheid, de verkeersveiligheid en de multimodale bereikbaarheid in het centrum te verbeteren.

 

Het gewest zorgt voor de aanleg van de nieuwe rondweg en/of verbindende of ontsluitende gewestweg. De lokale overheid neemt de wegvakken van de vroegere doortocht over en zorgt voor de herinrichting ervan. De lokale overheid neemt ook extra maatregelen die het doel van deze samenwerkingsovereenkomst ondersteunen.

De aanbesteding voor de werken van de nieuwe gewestweg wordt pas aangekondigd na

  • opmaak van het ontwerp van de herinrichting van de vroegere doortocht
  • goedkeuring van de gemeenteraad voor de uitvoering van dit ontwerp

 

De gemeente ziet gedurende 10 jaar af van de vraag of het initiatief om bijkomende weginfrastructuur tot ontlasting van de vroegere doortocht aan te leggen.

Zie de modeltekst voor alle verbintenissen van alle partijen.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met het gewest.

Modeltekst Samenwerkingsovereenkomst IISamenwerkingsovereenkomst van een rondweg of een andere nieuwe verbindende of ontsluitende gewestweg