Overheden en administraties

Vlaams minister bevoegd voor
Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister Lydia Peeters

Koning Albert II laan 20
1000 Brussel

kabinet.peeters@vlaanderen.be 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
van de Vlaamse overheid (MOW)

Afdeling Beleid

Centrale afdeling

Algemeen
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

tel.: 02 553 78 88
vlaanderen.be/dmow

Afdelingshoofd
Kathy Courtens
beleid@mow.vlaanderen.be 

Coördinator vervoerregio's
Peter Hofman
peter.hofman@mow.vlaanderen.be 

Coördinator lokaal mobiliteitsbeleid - algemeen
Dominique Ameele
dominique.ameele@mow.vlaanderen.be 

Vlaamse fietsmanager
Jan Pelckmans
jan.pelckmans@mow.vlaanderen.be 

Regionale aanspreekpunten

 

Op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios  vindt u de 15 Vlaamse vervoerregio’s met informatie gebundeld per vervoerregio.

Afdeling toegepast mobiliteitsbeleid

Afdelingshoofd
Lieve van de Water
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

tel.: 02 553 71 24

Hier kan u terecht voor de aanvraag van subsidies:

Gemeentewegen
Verkeersborden

Agentschap Wegen en Verkeer
van de Vlaamse overheid (AWV)

Voor alle adresgegevens en contactpersonen van de centrale afdeling en de territoriale afdelingen: zie de adressenlijst  op www.wegenenverkeer.be 

Vlaams Verkeerscentrum

Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 4à
2018 Antwerpen

www.verkeerscentrum.be 

Vlaamse Vervoermaatschappij
De Lijn

VVM De Lijn
Motstraat 20
2800 Mechelen

tel.: 015 40 87 11
Op www.delijn.be/overheden vind je contactgegevens per vervoerregio.

De Vlaamse Waterweg (DVW)

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt

tel: 011 29 84 00
tel: 011 22 12 77
info@vlaamsewaterweg.be 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
van de Vlaamse Overheid (MDK) 

VVSG - gemeentelijk ondersteuningsplatform vervoerregio’s

Gemeentelijk Ondersteuningsplatform vervoerregiowerking 

Contact

Guido Vaganée
guido.vaganee@vvsg.be