Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersonen mobiliteit provincie Oost-Vlaanderen

wnd. directeur
directie Ruimte - dienst Mobiliteit
Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke

W. Wilsonplein 2
9000 Gent

Bijgestaan door:

Verkeers- en vervoersdeskundige
Dienst Mobiliteit
Provincie Oost-Vlaanderen
Els Van Snick

tel.: 09 267 77 35
els.van.snick@oost-vlaanderen.be