Provincie Antwerpen

Aanspreekpunt mobiliteit provincie Antwerpen

Diensthoofd Mobiliteit
Provincie Antwerpen
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Tina Caers

Desguinlei 100
2018 Antwerpen

tel.: 03 240 50 57
tina.caers@provincieantwerpen.be 

Contactpersoon subsidiëring fietspaden
(bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) provincie Antwerpen

Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen
fietsen@provincieantwerpen.be
Tel.: 03 240 66 69