Provincie Limburg

Contactpersoon provincie Limburg

Provinciale dienst Mobiliteit en Routenetwerken
Monica Silvestrini

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel.: 011 23 83 40
mobiliteit@limburg.be