Provincie West-Vlaanderen

Contactpersoon mobiliteit provinciebestuur West-Vlaanderen

Diensthoofd
Mobiliteit en weginfrastructuur
Evert de Pauw
Provinciehuis Abdijbeke
Abdijbekestraat 9
8200 Brugge

tel.: 050 40 35 32
fax: 050 40 71 01
Evert.de_Pauw@west-vlaanderen.be 

Contactpersonen subsidiëring fietspaden
(bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) provincie West-Vlaanderen

Bram Verheire
tel.: 050 40 70 65
bram.verheire@west-vlaanderen.be 

Koen Vanneste
tel.: 050 40 35 35
koen.vanneste@west-vlaanderen.be