Mobiliteitsbegeleiders

In elke provincie is een Regionaal Aanspreekpunt Mobiliteitsbeleid van de Vlaamse overheid gevestigd. Deze cel bestaat uit mobiliteitsbegeleiders en wordt gecoördineerd door een mobiliteitscoördinator. Mobiliteitsbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor steden en gemeenten op vlak van mobiliteitsbeleid in relatie tot de Vlaamse overheid.

Elke mobiliteitsbegeleider is verantwoordelijk voor een bepaalde regio binnen de provincie. Ze hebben als voornaamste taak de gemeenten en andere partners bij te staan en te adviseren bij de opmaak van mobiliteitsplannen en de uitwerking van mobiliteitsgebonden projecten en acties. Hun adviezen kunnen zowel betrekking hebben op inhoudelijke als procedurele aspecten. De mobiliteitsbegeleiders geven ook inhoudelijk advies in relatie tot mobiliteit over andere projecten en plannen, onder meer bij vergunningsprocedures. Lokale overheden kunnen er terecht voor alle vragen in dit verband.

Een vraag? Stel ze ons!

Steden en gemeenten kunnen bij de mobiliteitsbegeleiders terecht voor:

 • Vragen over het gemeentelijk mobiliteitsplan
 • Vragen over de procedures en regels betreffende de organisatie, financiering en samenwerking voor het duurzaam mobiliteitsbeleid
 • Advies, feedback en vragen over duurzaam mobiliteitsbeleid en mobiliteitsprojecten op alle niveaus

Wat doen mobiliteitsbegeleiders?

 • De kwaliteit van projecten bewaken
 • Adviseren bij projecten en mobiliteitsplannen
 • Beleidsadvies formuleren bij MER’s, MOBER’s, RUP’s, studies, aanvullende reglementen, …
 • Meebeslissen in de GBC
 • Trajecten begeleiden
 • Bemiddelen
 • Vlaamse beleidsdoelstellingen uitdragen
 • Expertise en kennis van het terrein inzetten in de beleidsvoorbereiding

Naast de afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zijn ook de Vlaamse agentschappen belangrijke actoren voor lokale beleidsmakers op vlak van mobiliteit: de belangrijkste zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn. U kunt onder meer bij hen terecht met vragen over de gewestwegen en openbaarvervoergerelateerde vragen.

Contactgegevens van de mobiliteitsbegeleiders per provincie vindt u hier: