Samenwerkingsovereenkomst VI
Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of de verbetering van fietsinfrastructuur langs gewestwegen door de gemeente

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het gewest, de lokale overheid, de VVM en eventueel andere) zich ertoe nieuwe fietsinfrastructuur langs gewestwegen aan te leggen en/of fietsinfrastructuur langs gewestwegen te verbeteren om de volgende aspecten te verhogen:

  • de veiligheid en het comfort van elke weggebruiker die het fietspad mag gebruiken;
  • de bereikbaarheid met de fiets;
  • het aandeel van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen.

 

Het gewest betaalt 100% van de reële kostprijs van nieuwe fietspaden langs gewestwegen als het een schakel van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk betreft.
Als het geen schakel is van een bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk, betaalt het gewest 80 % van de reële kostprijs van de nieuwe fietspaden.

De lokale overheid voert de werken uit.

Zie de modeltekst van de samenwerkingsovereenkomst voor alle verbintenissen van alle partijen.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met het gewest en desgevallend De Lijn.

Modeltekst Samenwerkingsovereenkomst VISamenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur langs gewestwegen door de gemeente

Model kostenraming