Samenwerkingsovereenkomst V
Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een schoolbuurt aan een gewestweg door de gemeente

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het gewest, de lokale overheid, desgevallend de school en andere) zich tot een herinrichting van een gewestweg die gericht is op de beveiliging van een schoolbuurt aan of in de nabijheid van deze gewestweg

  • om de verkeersveiligheid voor de scholieren te verbeteren; 
  • om hun verplaatsingen te voet, met de fiets, bus, tram, trein of carpool te bevorderen; 
  • om een evenwicht na te streven tussen de verschillende categorieën verkeersdeelnemers.

 

Concreet betekent dat onder meer: snelheidsbeheersing, verbetering van de oversteekbaarheid, bescherming van de voetgangers en de fietsers, en veilige in- en uitstapmogelijkheden voor scholieren die met bus of tram komen of die met de auto worden gebracht.

De herinrichting moet gerealiseerd worden zonder het parkeeraanbod te verruimen en mag geen ingrepen bevatten die in hoofdzaak het wegbeeld verfraaien of vooral de commerciële context verbeteren.

Voor de betrokken school wordt een schoolvervoerplan opgemaakt.

De werken op de gewestweg omvatten de herinrichting van de gewestweg ter hoogte van een schooltoegang op de gewestweg . De projectzone is beperkt tot de afgebakende zone 30 schoolomgeving  of anders tot een wegvak van maximaal 200m aan weerszijden van de schooltoegang op de gewestweg.

De werken kunnen ook betrekking hebben op de inrichting van het kruispunt van de gewestweg met een gemeenteweg waar zich de toegang tot een school bevindt op max. 200m van de gewestweg.
Het gewest betaalt 100% van de reële kostprijs van de werken voor de herinrichting, uitgezonderd de kosten die de overige partijen voor hun rekening nemen.

De lokale overheid

  • betaalt de kosten voor stoepen en straatmeubilair. Ze betaalt ook de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom.
  • betaalt de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van de kosten van de RWA-riolering dat niet ten laste valt van het gewest.
  • treft de passende stedenbouwkundige maatregelen om het project te ondersteunen

 

De lokale overheid voert de werken uit.

Zie de modeltekst voor alle verbintenissen van alle partijen.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met het gewest.

Modeltekst Samenwerkingsovereenkomst VSamenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een schoolbuurt aan een gewestweg door de gemeente