Samenwerkingsovereenkomst VIII
Samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het gewest en de lokale overheid) zich ertoe om een aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting aan te brengen of te vernieuwen in doortochten van gewestwegen en in overgangsgebieden in bebouwde omgeving, met als doel de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Deze samenwerkingsovereenkomst is van toepassing op:

  • doortochten met inbegrip van hun aanpalende overgangsgebieden en poorten, inclusief in het project aanwezige rotondes en kruispunten;
  • wegvakken in een bebouwde omgeving die niet als bebouwde kom zijn afgebakend, maar waarop een aangepaste verlichting vereist is, inclusief rotondes en kruispunten.

 

De lokale overheid zorgt voor eigen rekening voor studie, efficiënte plaatsing, beheer en onderhoud van de verlichting en betaalt het elektriciteitsverbruik. De verlichtingsinstallatie moet voldoen aan de voorschriften van het typebestek van de Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector in België.
Het gewest betaalt een eenmalige forfaitaire bijdrage per km gewestweg die verlicht wordt.
Zie de modeltekst voor alle verbintenissen van alle partijen.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met het gewest.

Modeltekst Samenwerkingsovereenkomst VIIISamenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente