Samenwerkingsovereenkomst IX
Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of de platsing van schermen of gronddammen langs een gewestweg die het wegverkeerlawaai verminderen

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen zich ertoe schermen of gronddammen te bouwen langs gewestwegen, om de geluidshinder die afkomstig is van het wegverkeer, te verminderen en zo de verkeersleefbaarheid te verhogen, op de plaatsen waar het wegverkeerslawaai onvoldoende kan worden verminderd door een stille wegverharding of een snelheidsbeperking.

Deze samenwerkingsovereenkomst is niet van toepassing voor schermen of gronddammen die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst van AWV of die worden opgelegd als milderende maatregel in een mer-procedure.

Het project wordt steeds aanbesteed en uitgevoerd door AWV.
De gemeente levert in bepaalde gevallen een financiële bijdrage in de kosten voor de uitvoering van de werken. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het maximaal gemeten geluidsniveau (gevelbelasting) LAeq voor de dagperiode en rekening houdend met bestaande bewoning.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met het gewest.

Modeltekst Samenwerkingsovereenkomst IXSamenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of de plaatsing van schermen of gronddammen langs een gewestweg die het wegverkeerslawaai verminderen