Carpool

Carpoolen is het met elkaar meerijden tijdens verplaatsingen die regelmatig plaatsvinden. Het gaat dan voornamelijk over het woon-werkverkeer. U kunt om beurten bestuurder of passagier zijn of u kunt als passagier een vergoeding afspreken met de bestuurder.

Voordelen

Carpoolen biedt meerdere voordelen.

  • De autokosten worden verdeeld onder de inzittenden.
  • De eenvoudigste manier om de CO2-uitstoot terug te dringen, is geen auto gebruiken. Door te carpoolen, zet u alvast een stap in de goede richting.
  • Samenrijden met een collega en het sociale contact kan aangenaam zijn.
  • Door te carpoolen, vermijdt u niet echt files en wint u dus geen verplaatsingstijd, maar als passagier kunt u wel bijvoorbeeld documenten doornemen of telefoneren.
  • In België bestaat er bovendien een belastingvoordeel voor carpoolen in het kader van het woon-werkverkeer. Om dat voordeel te kunnen krijgen, moet de werkgever de carpooling organiseren en moet er een overeenkomst zijn tussen werkgever en werknemer. Op carpool.be staan er handleidingen over de fiscale voordelen voor werknemers en werkgevers.

Voorzieningen op carpoolparkings en op Park & Ride

1. Basisvoorzieningen

Het plaatsen van deze voorzieningen is wenselijk voor de gebruiksvriendelijkheid van de carpoolparking en de P & R.
De rendabiliteit van zulke voorzieningen hangt echter ook af van de grootte van de parking.

Bij een  grote parking is het evident dat bepaalde voorzieningen aanwezig zijn; bij kleinere echter gaat de kostprijs van bepaalde voorzieningen een doorslaggevende rol spelen bij de keuze van het al dan niet plaatsen.

1.1.    Omheining

Met betrekking tot de veiligheid op de parking is het aangewezen om er een omheining rond te voorzien.  Deze vormt een bijkomende drempel voor ongewenste bezoekers.  Een omheining zorgt er voor dat enkel de in- en uitgang open zijn.

1.2.    Verlichting

Een goede verlichting is uitermate belangrijk voor de sociale controle en veiligheid en dient dan ook op elke carpoolparking en P & R voorzien te worden.  Naast de aanwezigheid van de verlichting is het kwaliteitsniveau ervan minstens zo belangrijk.

1.3.    Fietsparkeervoorzieningen

Alle carpoolparkings die per fiets bereikbaar zijn moeten beschikken over een degelijk fietsparkeersysteem zoals beschreven in het Vademecum Fietsvoorzieningen . Deze dienen overkapt te worden en zijn uitgerust met anti-diefstalvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten steeds aan de ingang van de parking ingepland te worden.

1.4.    Wachtgelegenheid

Wanneer een (overdekte) fietsenstalling wordt geplaatst, is de combinatie met een wachtgelegenheid gewenst. Wanneer een carpoolparking langs een openbaar vervoerroute ligt, dan dient er een halte aanwezig te zijn (en uiteraard een wachtgelegenheid).

1.5.    Groenvoorzieningen

Een carpoolparking en P & R moet open en overzichtelijk zijn.  Het gebruik van bomen, lage hagen en bodembedekkers draagt echter bij tot het imago en sfeer van een parking en heeft tevens een duidelijk ruimtelijk structurerende rol.
Voor de hoogte van beplanting kan een richtwaarde van 0,50m aangehouden worden.  Zolang het zicht vanaf de openbare weg gewaarborgd blijft en derhalve een goede sociale controle mogelijk is, is tegen boombeplanting geen bezwaar.  In de zomer kan dit trouwens voor de nodige schaduw zorgen.

1.6.    Bewegwijzering

Voorwaarde voor het slagen van de werking van een carpoolparking en P & R is dat automobilisten deze makkelijk kunnen vinden.  Voor P & R’s dient dit reeds van op (relatief) lange afstand te gebeuren.  Hiervoor is een goede bewegwijzering noodzakelijk.  De parking dient zowel van op afstand als ter plaatse aangegeven te worden.

1.7.    Praatpaal

In verband met het veiligheidsgevoel vinden carpoolgebruikers aanspreekbaarheid, bereikbaarheid en informatie over hulpdiensten (rijkswacht, politie) zeer belangrijk. Dit kan gebeuren via een praatpaal.  

1.8.    Vuilnisbak

Teneinde vervuiling van de parking te voorkomen dienen er afvalbakken voorzien te worden.  Deze dienen echter regelmatig geledigd te worden. 
Het plaatsen van een papier- en glascontainer wordt echter afgeraden.  Dit brengt onvermijdelijke zwerfvuil met zich mee (dozen, zakjes of kistjes waarin papier / glas meegebracht wordt blijven dikwijls ter plaatse liggen).

1.9.    Informatiepaneel

Hierop kan o.a. informatie gegeven worden over het carpoolpunt zelf.  Het kan tevens dienst doen als “prikbord” voor kandidaat-carpoolers of voor andere mededelingen.

1.10.    Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

2.    Bijkomende uitrusting

Buiten de vermelde basisvoorzieningen kan ook in extra uitrusting voorzien worden.

2.1.    Winkel

De aanwezigheid van een winkel komt de sociale controle ten goede.

2.2.    Toilet

Op grote parkings kan, bij afwezigheid van toiletvoorzieningen in de nabijheid, de bouw van een toilet overwogen te worden.  Dit gebeurt liefst in combinatie met een winkel (= onderhoud van het toilet), eventueel kan een volautomatisch toilet worden overwogen.

2.3.    Camera

Bij grote en druk bezette parkings (vooral P & R’s) is intensieve (politie) controle vereist.  Permanente bewaking d.m.v. camera’s kan hier overwogen worden.

2.4.    Zitbank / Tafel

Deze zijn echter zeer uitzonderlijk.

2.5.    Asweeginstallaties

Deze worden soms op carpoolparkings aangebracht.  Dit komt ook de sociale controle ten goede.