Thema milieu

Mobiliteit heeft een belangrijke functie in onze samenleving. Maar het verkeer veroorzaakt ook veel problemen, zoals files, verkeersongevallen, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, geurhinder en versnippering van de natuur. De uitlaatgassen versterken bovendien de klimaatsverandering, ozonvorming en verzuring. Daarnaast wegen ook het lawaai en overvloedig licht op het milieu. Duurzame mobiliteit is een vorm van mobiliteit die geen gevaar vormt voor de volksgezondheid of voor de ecosystemen en toch voldoet aan de vraag naar bereikbaarheid. Neem alvast een kijkje op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie  voor meer achtergrondinformatie bij het thema 'Milieu en mobiliteit' .

Beleid

  • Milieubeleidsplan  bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid dat door het Vlaamse Gewest, en ook door de provincies en gemeenten moet worden gevoerd. Binnen de milieuthema’s zijn het voornamelijk de thema’s lucht, klimaat, biodiversiteit en lokale leefkwaliteit die een link hebben met mobiliteit.
  • Het MIRA (Milieurapport Vlaanderen) beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

Regelgeving

Thema's

Lucht

Geluid

Natuur

Openbaar groen

Natuurtechniek

Versnippering

Milieuvriendelijke verlichting

Gezondheid

Woon- werkverkeer en dienstverplaatsingen

Duurzaam vlootbeheer

Informatie over elektrische en hybride voertuigen:

 

LPG: www.lpg.be 

Roetfilters  (incl. roetfilterpremie)

Autodelen voor dienstverplaatsingen

Dienstfietsen

Carpoolen

Max mobiel

Subsidiëring:

Milieuvriendelijk rijden