Thema schoolbuurt

De Vlaamse Overheid ondersteunt infrastructuurprojecten die schoolbuurten veiliger en vlotter bereikbaar maken. Afhankelijk van de ligging van de schooltoegang, kan de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met en/of een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Werken op de gewestweg worden voor 100% betaald door de Vlaamse Overheid, het projectgedeelte op de gemeenteweg wordt voor 50% gesubsidieerd. Meer informatie hierover kan u terugvinden via onderstaande links.

Beleid en subsidies

Basisinformatie/Standaardwerken

Infrastructuur

Parkeren

Herinrichting schoolomgeving

Zone 30