Participatie en inspraak

In het Mobiliteitsdecreet van 2009 wordt vooropgesteld dat een gemeente bij de opmaak of herziening van een mobiliteitsplan een participatietraject moet uitdenken. Veel gemeenten maken ook gebruik van dergelijke trajecten bij verkeerskundige infrastructuurprojecten. Zij wensen hun burgers mee te betrekken in het beleid van een gemeente. Hieronder vindt u alle nuttige informatie voor lokale overheden over participatie en inspraak.

Beleid

Participatietrajecten: draaiboek

Hoe organiseert u een participatietraject bij de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan, een herinrichtingsproject op een gewestweg of een mobiliteitsproject op wijkniveau? Mobiel 21 ontwikkelde met steun van de Vlaamse overheid een digitaal draaiboek. Aan de hand van een beslissingsboom, opgevat als een traject met negen te doorlopen stappen, werkt u een haalbaar participatietraject op maat uit. Het digitaal draaiboek werd geconcretiseerd vanuit de ervaring opgedaan in zeven demonstratieprojecten.

Het volledige draaiboek kunt u hier  bekijken. Hieronder lijsten we de verschillende onderdelen uit het draaiboek op en kunt u op elke onderdeel doorklikken.