Thema fietsers

Het fietsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering. Via diverse financieringsmogelijkheden wordt de aanleg of heraanleg van fietspaden gestimuleerd. Ook sensibiliseringsinitiatieven worden ondersteund. De lokale overheden zijn bovendien belangrijke partners in het realiseren van een sluitend Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Ook de provincies nemen een belangrijke taak voor hun rekening en zijn een belangrijk aanspreekpunt voor lokale overheden.

Fietsbeleid

Fietsinfrastructuur

Aanleg fietspaden

Richtlijnen

Grondverwervingen

Fietsinfrastructuur langs gemeentewegen

Fietsinfrastructuur langs gewestwegen op initiatief van de lokale overheid

Fietsinfrastructuur langs gewestwegen op initiatief van het Vlaamse Gewest

Meldingen

Praktijkvoorbeelden

Fiets(snel)wegen

In de periode 1999-2001 tekenden de vijf provincies een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) uit, dat kernen en attractiepolen in Vlaanderen verbindt. De ruggengraat van dit BFF zijn de fietssnelwegen, die belangrijke verbindingen vormen tussen de verschillende centrumsteden in Vlaanderen. Fietssnelwegen genieten een bijzondere subsidieregeling. Daarom legt een Ministerieel Besluit de lijst van Vlaamse fietssnelwegen vast.

Comfort van fietspaden

Fietsveiligheid

Verkeersveiligheidsbeleid

Fietsongevallen

Dode hoek

Fietsdiefstel