Inrichting voetgangersvoorzieningen: Materiaalkeuze