Thema vrachtverkeer

Reglementering

(her)Aanleg van infrastructuur

Aanleg van een rondweg en/of andere nieuwe verbindende of ontsluitende gewestweg:

Herinrichting van een gewestweg, meer specifiek de realisatie van een doortocht indien het wegvak in de bebouwde kom ligt:

Aanleg of herinrichting van een gewestweg, meer specifiek de optimalisering en/of beveiliging van een wegvak gelegen buiten de bebouwde kom:

Projecten gericht op de duurzame ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone van bovenlokaal belang of met een significante mobiliteitsimpact

Vrachtroutes

Vrachtroutenetwerk

Circulatieplan

Bewegwijzering en signalisatie

Vrachtwagenparkings