Carpoolen: exploratieve analyses op OVG Vlaanderen 2000

Inleiding

Motivatie voor dit rapport

Er was gevraagd om een idee te krijgen over verschillen tussen beroepsactieven die carpoolen met niet-gezinsleden en beroepsactieven die niet carpoolen.

Beperkingen van deze studie

De voorziene tijd was erg beperkt. De analyses beperken zich dan ook tot de door de opdrachtgever gevraagde kruistabellen. De duiding bestaat ook enkel uit een bespreking van de tabellen. In deze bespreking is rekeninggehouden met verbanden die eerder bekend zijn uit analyses van de Vlaamse OVG's. Maar er is geen poging gedaan om resultaten te kaderen in de (inter)nationale literatuur.

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) 2000 is gebruikt als databank.

Omdat bepaalde tabellen soms kleine aantallen carpoolers bevatten, hebben we dezelfde analyses gedaan op de dataset van OVG Gent. Het stadsgewest Gent is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar met Vlaanderen, maar als deresultaten van beide datasets in dezelfde richting liggen is dit toch een ondersteuning van de resultaten op Vlaams niveau. De resultaten van Gent zijn niet in detail weergegeven in de tekst.

Downloads