Thema verlichting

Duurzaam verlichten houdt vandaag in dat ons land zich vanuit de ruimte minder helder moet oplichten. Dat betekent dat we dus zoals een goede huisvader enkel het licht laten branden waar, hoeveel en wanneer het nodig is. De overheid en de steden en gemeenten stellen hiervoor steeds meer lichtplannen op, die in concrete projecten worden uitgewerkt. Zo doven we 's nachts op onze snelwegen de lichten behalve aan de op- en afritten en bij slecht weer. Voor alle openbare wegen zijn de verlichtingsvoorschriften op basis van Europese normen strenger geworden op het vlak van lichtpollutie en het lichtniveau gaat naar beneden. Verlichting wordt in het mobiliteitsbeleid enkel nog betoelaagd op gewestwegen wanneer een aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting nodig is, bijvoorbeeld in doortochten.

Duurzame verlichting en beperken lichthinder

Lichtplan

Normering