Overlegorgaan

Om het mobiliteitsbeleid zoals vormgegeven in het Decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid te operationaliseren worden de verschillende betrokken organen samengebracht in 2 type overlegorganen:

  • De vervoerregioraad  : een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegorgaan verantwoordelijk voor de bewaking, aansturing en evaluatie van basisbereikbaarheid binnen de vervoerrgio;

  • De projectstuurgroep  : een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegorgaan verantwoordelijk voor de begeleiding van het lokaal mobiliteitsplan, andere mobiliteitsgerelateerde lokale beleidsplannen en projecten.

Daarnaast blijven de overlegorganen die complementair functioneren, maar ook bijdragen tot het lokaal mobiliteitsbeleid dankzij de focus op kleinschaligheid, techniciteit,… operationeel. . Het betreft de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) en de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (AVVG) die georganiseerd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer en het Forum Openbaar Vervoer dat georganiseerd wordt door De Lijn.