Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen
voorbeeldenboek aanpak sluipverkeer

Plattelandswegen worden vaak oneigenlijk gebruikt of gebruikt op een ongewenste manier. Om dit probleem aan te pakken, werd een voorbeeldenboek gemaakt ter inspiratie en ter sensibilisering van landelijke gemeenten. Het is bedoeld voor lokale wegbeheerders, adviesverleners, vergunningverleners, verkeersexperten en de lokale politie maar uiteraard kan het boek ook de gebruikers van de plattelandswegen (landbouwers, recreanten, buurtbewoners, enz.) inspireren.

Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep “Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied” in het kader van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (kortweg IPO1). Deze beleidswerkgroep komt samen sinds juni 2009 en legt haar focus op het oneigenlijk gebruik van ‘lokale wegen type 3’ in het landelijk gebied.