Ideeënboek
"Maatregelen Duurzame Mobiliteit"

Een belangrijk actiepunt in het Werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners is het versterken van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het woon-werkverkeer in het bijzonder.

In het kader van het werkgelegenheidsakkoord zullen nieuwe maatregelen inzake mobiliteit aangemoedigd worden binnen de bedrijfswereld. Om de bedrijfswereld te ondersteunen en te informeren over bestaande maatregelen en hun mogelijkheden is er nood aan een handleiding of een ideeënboek met maatregelen ter bevordering van duurzame mobiliteit. Het is de bedoeling om bedrijven een werkinstrument aan te reiken in de vorm van goed uitgewerkte steekkaarten. Deze steekkaarten geven de essentie weer van de meest innovatieve, meest populaire of makkelijkst toepasbare mobiliteitsmaatregelen op het vlak van woon-werkverkeer. Mogelijk worden deze maatregelen later aangevuld met maatregelen uit andere domeinen (zoals bijvoorbeeld goederenverkeer, zakelijk verkeer en milieuvriendelijk verkeer).

Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij zijn :

  • Een brede waaier aan maatregelen voorstellen met aandacht voor hun bereik, kostprijs, resultaat, betrokkenheid, toepassingsgebied, voor- en nadelen, communicatie enz.;
  • Het maatregelenaanbod in een breder perspectief plaatsen en zo illustreren dat de doelgroepgerichtheid, de vervoersmiddelengerichtheid, het type van bedrijf (cf. grootte, ligging, aantal werknemers enz.), ... medebepalend zijn voor de aard van de genomen maatregel;
  • Aantonen dat dergelijke maatregelen zeer kwalitatief kunnen zijn en positieve resultaten opleveren.

 

De wijze waarop de centrale boodschap wordt vertaald, heeft belangrijke consequenties voor de aanpak van de publicatie.

De doelgroep bestaat uit personen die niet noodzakelijk vertrouwd zijn met het specifieke jargon. De combinatie van tekst en lay-out maken het voor de lezer mogelijk in een oogopslag de essentie van elke maatregel te vatten. De meer geïnteresseerde gebruiker kan via korte beschrijvende tekstblokken extra informatie verwerven. De bruikbaarheid van de publicatie als naslagwerk wordt zo optimaal verwezenlijkt.

We geven niet alleen een globaal overzicht van het bestaande, maar we proberen vooral een blik te werpen op specifieke mogelijkheden voor bedrijven en wat die daarmee kunnen bereiken. Dit kan o.i. de publicatie een aanzienlijke meerwaarde geven. Per maatregel voorzien we de coördinaten van de betrokkenen van ieder bedrijf. Op deze manier stimuleren we de communicatie tussen geïnteresseerden voor gelijkaardige realisaties.

 

Maatregelen Duurzame Mobiliteit