Stedelijke logistiek Vlaanderen

Er beweegt wat in en rond de stad. Ook op het vlak van logistiek. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken probeert u bij de les te houden. Op deze pagina vindt u alvast een aantal publicaties en links die u hierbij kunnen helpen.

Nota 'Vlaams beleidskader stedelijke logistiek'   1,43 MB
De basis van een volwaardig horizontaal en geÔntegreerd beleid voor stedelijke logistiek en van verdere actie, door en voor de betrokken stakeholders.

We ondersteunen de opbouw van expertise in fietslogistiek. Dit resulteerde onder meer in :

  • een Wegwijzer fietslogistiek in Vlaanderen   1,33 MB
    Deze Wegwijzer wil steden en gemeenten wijzen op de mogelijkheden van fietslogistiek. U vindt er opportuniteiten, goede praktijken en tips om fietslogistiek als onderdeel op te nemen in een breder mobiliteits- en logistiek beleid.

  • een studiedag die de mogelijkheden van fietslogistiek deelde met lokale besturen, logistieke dienstverleners en andere betrokkenen.
    De presentaties vindt u hier.

Mobiliteitsbrief stedelijke logistiek, oktober 2017
De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden. Elke maand staat een ander thema centraal.

Stille leveringen in de dagrand en de bredere dialoog over stedelijke logistiek
Vlaanderen bouwde expertise op in stille leveringen in de dagrand (vůůr de ochtendspits en nŠ de avondspits) De omwonenden, gemeenten en distributiebedrijven reageerden positief. Het PIEK 2-project zorgde voor minder files, verbeterde de verkeersveiligheid, verminderde het brandstof verbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Het project besteedde ook aandacht aan de bredere dialoog over stedelijkelogistiek. Dit resulteerde in :

Wegwijzer voor een efficiŽnte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen
Deze Wegwijzer toont steden en gemeenten de mogelijke richtingen die ze kunnen inslaan en licht vijftien mogelijke maatregelen voor een duurzame en efficiŽnte stedelijke distributie toe. Ook buitenlandse initiatieven komen uitgebreid aan bod. Het document dateert van 2013 maar wordt momenteel geactualiseerd.


HEEFT U VRAGEN EN/OF SUGGESTIES?


Contacteer ons gerust via stedelijkelogistiek@mow.vlaanderen.be

Voeg u toe aan de linkedIn-groep 'stedelijke logistiek Vlaanderen'.