Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Ongeregeld vervoer > Met een voertuig tot en met 8 inzittenden + 1 bestuurder > Taxidiensten
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN
terug

PERSONEN VERVOEREN

ongeregeld vervoer
ongeregeld vervoer van max. 9 personen
taxidiensten

Wat? - Regels en wetgeving - Overzichtschema

Definities

Een taxidienst is het bezoldigde vervoer van personen in een voertuig met bestuurder dat de volgende kenmerken heeft :

  • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen;
  • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt;
  • als het voertuig ingezet wordt als taxi, is dat in zijn geheel;
  • als het voertuig ingezet wordt als collectieve taxi, is dat per zitplaats;
  • de klant bepaalt de bestemming.

Opgelet: verwar een collectieve taxi niet met geregeld vervoer. In een collectieve taxi bepalen de klanten de bestemming. Er is geen vast traject en er zijn geen vaste haltes. Bij geregeld vervoer bepaalt de reiziger de bestemming niet omdat er een vast traject en vaste haltes zijn.

Welke soorten voertuigen?

De wetgeving over taxi's is enkel van toepassing op voertuigen die ervoor geschikt zijn om maximaal negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Telt het voertuig meer dan negen zitplaatsen, dan valt het in het toepassingsgebied van de wetgeving op het ongeregeld vervoer waarvoor de federale overheid bevoegd is.

Organiseren van taxidiensten

De organisatie van taxidiensten is een gemeentelijke aangelegenheid. Wendt u dus tot de gemeente als u een taxidienst wenst te organiseren.

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2018 - Afdeling Beleid
© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info