Mobiel Vlaanderen
Wat? - Overzichtschema

Definitie

Ongeregeld vervoer is het vervoer van personen dat niet onder de definities van geregeld vervoer of de bijzondere vormen van geregeld vervoer valt. Denk bijvoorbeeld aan een busreis naar een vakantiebestemming met vooraf samengestelde groepen. Of vervoer naar speciale evenementen zoals sportwedstrijden, conferenties, studiedagen enzovoort.

Ongeregeld vervoer

figs/icons/bus Gaat het om ongeregeld vervoer met een voertuig geschikt voor meer dan negen personen (de bestuurder inbegrepen), dan is de federale overheid bevoegd. Denk bijvoorbeeld aan een busreis naar een vakantiebestemming met vooraf samengestelde groepen.

Ongeregeld vervoer organiseren

Als u ongeregeld vervoer wilt organiseren, vraagt u een machtiging aan bij de federale overheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij :

Dienst Wegvervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land
FOD Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : 02 277 31 11
Website : www.mobilit.fgov.be

Bij grote evenementen die veel verkeer uitlokken, willen organisaties graag een beroep doen op De Lijn voor het vervoer van de deelnemers.

De Lijn kan daar echter alleen op ingaan als :

  • ze contact opgenomen heeft met de autocarondernemers en die geen passend aanbod blijken te kunnen garanderen;
  • het vervoer minstens kostendekkend is voor De Lijn;
  • de organisator en De Lijn een contract sluiten dat de reisweg, afstand en kostprijs beschrijft.

In dit geval moet een ritorder van De Lijn aanwezig zijn in het vervoerende voertuig.

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid