Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

A. Geregeld vervoer

A.2. Bijzondere vormen van geregeld vervoer

A.2.B. Voor eigen rekening

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Concreet

Een school/instelling/bedrijf/club maakt gebruik van eigen voertuigen en eigen personeel. Het vervoer is een nevenactiviteit zonder winstoogmerk en niet voor handelsdoeleinden. Bijvoorbeeld: leerlingenvervoer, werknemersvervoer, ...

Definitie

Een bijzondere vorm van geregeld vervoer is geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers (dit wil zeggen met uitsluiting van andere reizigers), met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf bepaalde haltes reizigers mogen worden opgenomen of afgezet. Als daarenboven voldaan wordt aan volgende extra voorwaarden :

  • de vervoersactiviteit vormt voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon een niet-winstgevende, niet-commerciële, bijkomende activiteit;
  • de gebruikte voertuigen zijn eigendom van de natuurlijke persoon of rechtspersoon óf langdurig ter beschikking staan (bewijs van aankoop op afbetaling of lease-overeenkomst);
  • de voertuigen worden bestuurd door de natuurlijke persoon of door een personeelslid van de rechtspersoon;

spreken we van vervoer voor eigen rekening.

Attest

Als u als school/instelling/bedrijf/club zelf het vervoer wil organiseren en u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, vraagt u een attest aan.

Welke soorten voertuigen?

Voor vervoer voor eigen rekening is het aantal zitplaatsen in het voertuig niet van belang, zodat ook een personenwagen en een minibus onder bovengenoemde regelgeving valt.

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid