Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Geregeld vervoer > Bijzondere vormen van geregeld vervoer > voor rekening van derden
terug

PERSONEN VERVOEREN

geregeld vervoer
bijzondere vormen van geregeld vervoer
voor rekening van derden

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Concreet

"Een school/instelling/bedrijf/club wil beroep doen op een externe professionele vervoerder" (ik WIL vervoer) OF "Een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club" (ik DOE vervoer)

Definitie

Een bijzondere vorm van geregeld vervoer is geregeld vervoer van bepaalde categorie├źn reizigers (dit wil zeggen met uitsluiting van andere reizigers), met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf bepaalde haltes reizigers mogen worden opgenomen of afgezet.

Overeenkomst of vergunning

Scenario 1 : Een school/instelling/bedrijf/club wil beroep doen op een externe professionele vervoerder Scenario 2 : Een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club
Kortom : ik WIL vervoer Kortom : ik DOE vervoer
Als u als school/instelling/bedrijf/club beroep wil doen op een externe professionele vervoerder voor het organiseren van een bijzondere vorm van geregeld vervoer, moet u een overeenkomst sluiten met de externe professionele vervoerder. Als u als vervoerder een bijzondere vorm van geregeld vervoer wenst aan te bieden, zijn er twee mogelijkheden:
  1. Er moet een overeenkomst gesloten worden met de opdrachtgever (degene die vervoer WIL). De benodigde documenten vindt u hier.

  2. In een aantal gevallen is het echter niet mogelijk om een overeenkomst af te sluiten. Bijvoorbeeld, als u als externe professionele vervoerder met een bepaalde regelmaat mensen die op een welbepaalde parking parkeren naar de luchthaven wil brengen, dan zou u een overeenkomst moeten sluiten met elke persoon. Omdat dit praktisch onmogelijk is, vraagt u in dergelijke gevallen een vergunning aan. De benodigde documenten vindt u hier.

Welke soorten voertuigen?

Voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer is het aantal zitplaatsen in het voertuig niet van belang, zodat ook een personenwagen en een minibus onder bovengenoemde regelgeving vallen.


Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2018 - Afdeling Beleid
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info