Mobiel Vlaanderen
Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Definitie

Geregeld vervoer is stads- of streekvervoer van personen met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij reizigers op- en afstappen aan vooraf bepaalde haltes. Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de eventuele verplichting om de reis te boeken.

Wanneer dit geregeld vervoer niet voor iedereen toegankelijk is (en dus enkel voor een bepaalde categorie van reizigers) spreekt men van een bijzondere vorm van geregeld vervoer. Dit wordt behandeld in een onderdeel A.2. van deze website.

(Niet-)grensoverschrijdend en internationaal geregeld vervoer

Voor geregeld vervoer kan een onderscheid gemaakt worden tussen volgende drie situaties :

3 types van geregeld vervoer
 1. Situatie 1 - Niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer
  'Niet-grensoverschrijdend' geeft aan dat het vervoer plaatsvindt op een traject dat het Vlaamse Gewest niet verlaat. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft als enige het recht om niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld vervoer te organiseren. De Lijn kan echter wel de exploitatie van geregelde vervoersdiensten toevertrouwen aan derden door middel van een contractuele uitbesteding.
 2. Situatie 2 - Grensoverschrijdend geregeld vervoer
  'Grensoverschrijdend' geregeld vervoer is het stads- en streekvervoer binnen het grensgebied van 25 km in rechte lijn gemeten vanaf de landsgrenzen (dit wil zeggen, maximaal 25 km enkel of 50 km heen en terug, zie tekening). Net als bij het niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer is ook het Vlaamse Gewest bevoegd voor grensoverschrijdend geregeld vervoer. Als men dit vervoer wil organiseren in Vlaanderen, moet er een vergunning worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid).

  Merk op dat deze 25 km-grens niet geldt voor de gewestgrenzen: van zodra deze overschreden worden gelden de ter zake afgesloten Samenwerkingsakkoorden met het Waalse Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 3. Situatie 3 - Internationaal geregeld vervoer
  Dit vervoer reikt verder dan 25 kilometer over de landsgrens en valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Om dit type vervoer te kunnen verzorgen moet een machtiging aangevraagd worden bij de federale overheid Mobiliteit en Vervoer.

Welke soorten voertuigen?

Voor grensoverschrijdend en niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer is het aantal zitplaatsen in het voertuig niet van belang. Dit zorgt ervoor dat ook belbussen, buurtbussen, taxi's die in opdracht van De Lijn rijden, ... onder bovengenoemde regelgeving valt.

Wat betreft het internationaal geregeld vervoer geldt dat dit vervoer alleen mag uitgevoerd worden met autobussen of autocars (dit wil zeggen, meer dan 9 personen, inclusief de bestuurder).

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid