Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

A. Geregeld vervoer

A.2. Bijzondere vormen van geregeld vervoer

A.2.B. Voor eigen rekening

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Welke regels moet u volgen?

Weigering van een attest

Men kan u een attest weigeren als :

  • het vervoer niet beantwoordt aan de definitie van vervoer voor eigen rekening;
  • het modelattest niet gebruikt is of niet volledig werd ingevuld;
  • de collectieve arbeidsovereenkomsten die in Vlaanderen gelden niet wordt nageleefd.

Controle van de documenten

In Vlaanderen kunnen wegeninspecteurs, wegeninspecteurs-controleurs en de politie uw documenten controleren. Wegeninspecteurs en wegeninspecteurs-controleurs zijn ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Consequenties bij inbreuken op de regelgeving

De ambtenaren die uw documenten controleren kunnen uw vergunning voorlopig intrekken, in afwachting van het onderzoek, als u :

  1. onjuiste gegevens verstrekt hebt bij de aanvraag tot of de vernieuwing van een attest;
  2. niet langer voldoet aan een van de voorwaarden die vereist waren voor het afleveren van het bestaande attest ;
  3. een ernstige inbreuk of herhaalde kleine inbreuken gemaakt hebt op de regelgeving inzake vervoer en verkeersveiligheid: voertuignormen, rij- en rusttijden van de bestuurders, parallel of tijdelijk geregeld vervoer organiseren zonder vergunning.

Wat gebeurt er nadat uw attest voorlopig is ingetrokken?

  • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stelt een onderzoek in en hoort uw mening.
  • De minister informeert u over de beslissing binnen de drie maanden na de intrekking.

Wetteksten

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Taxidiensten - Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid