Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

A. Geregeld vervoer

A.2. Bijzondere vormen van geregeld vervoer

A.2.B. Voor eigen rekening

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Vergunning voor de toegang tot het beroep

In tegenstelling tot andere bijzondere vormen van geregeld vervoer, is er bij vervoer voor eigen rekening GEEN vergunning voor de toegang tot het beroep vereist.

Attest voor vervoer voor eigen rekening

Als u als school/instelling/bedrijf/club vervoer voor eigen rekening wil organiseren, vraagt u een attest aan.

Aanvraag van een attest voor vervoer voor eigen rekening

 • Download - bron : staatsblad van 31.08.2002 PDF bestand - 638 kB, 142 pagina's

 • Te volgen procedure

  1. Vul het aanvraagformulier voor het attest voor vervoer voor eigen rekening in :

   1. Open bovenstaande attest aanvraag in MS Word formaat en vul alle gevraagde gegevens in
   2. Druk het attest af op uw printer
   3. Handteken de afdruk en scan deze in
   4. Voeg bij het attest ook de reisweg en de frequentie van de ritten - Zie voorbeeld.
   5. Stuur het finale gehandtekende attest, de reisweg en de rittenfrequentie (1 document) door naar de administratie via deze link

   U kunt de kopie van het attest, de reisweg en de rittenfrequentie ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)

  2. De minister beslist over de toekenning van het attest binnen een termijn van één maand. Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.
  3. Het attest is maximaal vijf jaar geldig.
  4. OPGELET : het attest moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.
Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid