Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Geregeld vervoer > Bijzondere vormen van geregeld vervoer > voor rekening van derden
terug

PERSONEN VERVOEREN

geregeld vervoer
bijzondere vormen van geregeld vervoer
voor rekening van derden

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Scenario 1 : Een school/instelling/bedrijf/club wil beroep doen op een externe professionele vervoerder

De externe vervoerder moet beschikken over een vergunning toegang tot het beroep.

Als u als school/instelling/bedrijf/club beroep wil doen op een externe professionele vervoerder voor het organiseren van een bijzondere vorm van geregeld vervoer, moet u een overeenkomst sluiten met de externe professionele vervoerder.

Overeenkomst voor bijzondere vormen van geregeld vervoer

 • Download - bron : staatsblad van 31.08.2002 PDF bestand - 638 kB, 142 pagina's
 • Te volgen procedure

  1. Sluit een overeenkomst met een externe professionele vervoerder. Gebruik hiervoor de modelovereenkomst (zie bij 'Download').

  2. Voeg bij de overeenkomst ook de reisweg en de frequentie van de ritten - Zie voorbeeld.

  3. Stuur binnen de vijftien dagen nadat u de overeenkomst hebt gesloten een ingescande kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie (1 document) door naar de administratie via deze link

   U kunt de kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)

  4. De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid onderzoekt of uw overeenkomst conform de wetgeving is. Is dat het geval, dan plaatsen zij een keurmerk van de Vlaamse overheid op de overeenkomst en bezorgen ze u terug.

  5. OPGELET: de overeenkomst moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.


Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2018 - Afdeling Beleid
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info