Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

A. Geregeld vervoer

A.2. Bijzondere vormen van geregeld vervoer

A.2.A. Voor rekening van derden

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema
Optie B - een bijzondere vorm van geregeld vervoer :
  • met een bepaalde regelmaat
  • met een bepaald traject
  • voor een bepaalde categorie van reizigers
Vervoer voor rekening van derden
Er moet een overeenkomst afgesloten worden of een vergunning aangevraagd worden bij de Vlaamse overheid.
taxi bus

figs/icons/taxi
= Een voertuig tot en met 8 inzittenden + 1 bestuurder
figs/icons/bus
= Een voertuig vanaf 9 inzittenden + 1 bestuurder
Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid