Mobiel Vlaanderen
Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Vergunning voor de toegang tot het beroep en de communautaire vergunning

Voor u bezoldigd grensoverschrijdend of niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren (bestuurder inbegrepen), moet u beschikken over een vergunning voor de toegang tot het beroep. Om deze vergunning te verkrijgen moet worden voldaan aan vier voorwaarden die betrekking hebben op vestiging, betrouwbaarheid, financiƫle draagkracht en vakbekwaamheid. Een vergunning voor de toegang tot het beroep kan worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid).

Alvorens internationaal geregeld vervoer te organiseren, moet u beschikken over een communautaire vergunning. Net als bij de vergunning voor de toegang tot het beroep, moet eerst worden aangetoond dat wordt voldaan aan voorwaarden inzake vestiging, betrouwbaarheid, financiƫle draagkracht en vakbekwaamheid. De communautaire vergunning wordt normaliter aangevraagd bij de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Dienst Wegvervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land
FOD Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : 02 277 31 11
Website : www.mobilit.fgov.be

Echter, als men reeds beschikt over een vergunning voor de toegang tot het beroep, afgeleverd voor het verrichten van (niet-)grensoverschrijdend geregeld of een bijzondere vorm van geregeld vervoer, kan men ook aan de Vlaamse overheid een communautaire vergunning aanvragen.

Vergunning geregeld vervoer

In het Vlaamse Gewest is niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld vervoer de taak van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Hiervoor heeft De Lijn geen extra documenten nodig.

Als u grensoverschrijdend geregeld vervoer wil organiseren in het Vlaamse Gewest vraagt u een vergunning aan bij de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vergunning voor grensoverschrijdend geregeld vervoer

 • Download - bron : staatsblad van 31.08.2002 PDF bestand - 638 kB, 142 pagina's

 • Te volgen procedure

  1. Vul het aanvraagformulier voor de vergunning voor grensoverschrijdend geregeld vervoer in :

   1. Open bovenstaande vergunningsaanvraag in MS Word formaat en vul alle gevraagde gegevens in
   2. Druk het forumier af op uw printer
   3. Handteken de afdruk en scan deze in
   4. Stuur het finale gehandtekende document door naar de administratie via deze link

   U kunt het gehandtekende formulier ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)

  2. De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van vier maanden. Ten laatste, na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.
  3. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal vijf jaar verlengen.
  4. Opgelet : de vergunning moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

Als u internationaal geregeld vervoer wenst te organiseren, dan vraagt u een machtiging aan bij de Federale overheid Mobiliteit en Vervoer.

Dienst Wegvervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land
FOD Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : 02 277 31 11
Website : www.mobilit.fgov.be
Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid