Mobiel Vlaanderen
Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema
Optie A - geregeld vervoer :
  • met een bepaalde regelmaat
  • met een bepaald traject
  • met vooraf vastgestelde halteplaatsen
  • voor iedereen toegankelijk
Het vervoer is niet-grens­overschrijdend
Het monopolie voor dit type van personenvervoer ligt bij de Vlaamse Vervoers­maatschappij De Lijn. Meer informatie vindt u op de de website van De Lijn.
taxi bus
Het vervoer is grens­overschrijdend < 25 km)
Voor dit type van vervoer vraagt u een vergunning aan bij de Vlaamse overheid.
bus
Het vervoer is internationaal (> 25 km)
Voor dit type van vervoer vraagt u een vergunning aan bij de federale overheid.
bus

figs/icons/taxi
= Een voertuig tot en met 8 inzittenden + 1 bestuurder
figs/icons/bus
= Een voertuig vanaf 9 inzittenden + 1 bestuurder
Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid
s