Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Dynamische Lijst met Zwarte Punten speelt kort op de bal

Dynamische Lijst met Zwarte Punten speelt kort op de balBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 14-03-2018
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil gevaarlijke punten in ons verkeer sneller aanpakken met een Dynamische Lijst van zwarte punten. Elk jaar wordt die lijst vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Bovendien wordt er voor elk punt gezocht naar kleine ingrepen die het verkeer veiliger kunnen maken op korte termijn, zodat er niet altijd jaren gewacht moet worden op structurele ingrepen waarvoor er complexe werken nodig zijn. "Ik wil korter op de bal kunnen spelen", zegt Weyts.

In 2002 werd een lijst met 809 verkeersonveilige ‘zwarte punten’ opgesteld. Sinds 2002 werden deze zwarte punten stap voor stap aangepakt. De statische lijst bleef echter onveranderd, terwijl er op het terrein veel veranderde: sommige zwarte punten werden minder zwart, andere locaties ontwikkelden zich tot nieuwe zwarte punten. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de nodige miljoenen vrijgemaakt om de laatste 22 zwarte punten op de historische lijst uit 2002 aan te pakken. Met een nieuwe aanpak wil Weyts voortaan nog korter op de bal spelen. "We zijn nu nog altijd bezig om de verkeersproblemen uit de jaren 1990 aan te pakken", zegt Weyts. "Dat moet slimmer en sneller kunnen".

Er wordt gewerkt met een Dynamische Lijst, gebaseerd op de meest recente ongevallencijfers, die elk jaar vernieuwd wordt. Zo wordt op jaarlijkse basis bepaald wat vandaag de meest zwarte punten van ons verkeer zijn, die het snelste aangepakt moeten worden. Op de Dynamische Lijst komen alle locaties langs gewestwegen waar in de voorbije 3 jaar minstens 3 ongevallen zijn gebeurd, met een opgetelde ongevallenscore van minimum 15. De punten vertegenwoordigen de menselijke schade die veroorzaakt werd: een dodelijk slachtoffer krijgt een score van 5, een zwaargewond slachtoffer een score van 3 en een lichtgewonde een score van 1. "Ik besef dat dit klinkt als morbide boekhoudkunde", zegt Weyts. "Het betekent in de praktijk echter dat we ervoor kiezen om eerst in te grijpen waar het nu echt levensbelangrijk is".

Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid heeft vandaag de Dynamische Lijst voor 2018 goedgekeurd. Op basis van de ongevallencijfers van 2014, 2015 en 2016 zijn er in totaal 213 locaties naar voor gekomen als 'zwart punt'. Van de 213 locaties zijn er 33 zwarte punten die ondertussen al aangepakt zijn. Op nog eens 44 locaties zijn er dit jaar 'quick wins' gepland: gerichte ingrepen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden om het verkeer lokaal al veiliger te maken. Voor 61 locaties is er al een structurele oplossing gepland, maar wordt bekeken of er niet ook hier quick wins mogelijk zijn op zeer korte termijn.

Voor de overblijvende 75 locaties wil Weyts private bedrijven aan het werk zetten om quick wins uit te werken. Door externen in te schakelen, kan men sneller gaan en meer zwarte punten aanpakken.

"We hebben historisch hoge budgetten: de middelen voor infrastructuurinvesteringen zijn met 1/3de naar omhoog getrokken", zegt Weyts. "Nu hebben we ook een dynamisch instrument dat ervoor zorgt dat we eerst investeren waar de nood het hoogst is. We gaan voor elke locatie bekijken of er geen simpele ingrepen zijn die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden om het verkeer veiliger te maken. Zo verliezen we geen jaren tijd in afwachting van structurele ingrepen. Want dan spreken we vaak over grote en complexe werken, met procedures, onteigeningen, ...".

Weyts beseft dat veel investeringen hoe dan ook te laat komen. Daarom werd het hele proces – van het eerste idee tot de schup in de grond – onder de loep genomen: de studies, de procedures, de onteigeningen … Voor elk van die tussenstappen is er gezocht hoe ze sneller vooruit kunnen gaan, zodat de doorlooptijd van wegenwerken verkort kan worden.

Bekijk de dynamische lijst voor 2018 (PDF, 50kB)© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info