Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Nieuwe Lichtvisie: veiligheid fietsers voor alles
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

Nieuwe Lichtvisie: veiligheid fietsers voor alles



BRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 29-11-2017
TEKST :

Op plaatsen waar veel gefietst wordt, zal bij nieuwe of vernieuwde fietsinfrastructuur voortaan fietspadverlichting voorzien worden. Waar minder gefietst wordt, zullen retro-reflecterende markeringen gebruikt worden. Ook solitaire oversteekplaatsen worden beter verlicht. Er wordt bovendien alleen nog maar gewerkt met LED-verlichting. Dat staat in de nieuwe ‘Lichtvisie’, die de Vlaamse Overheid samen met de Fietsersbond en het Fietsberaad heeft uitgetekend. "We hebben als moderne overheid oog voor energiezuinigheid en lichtvervuiling", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Maar de veiligheid van fietsers gaat voor".

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft in samenspraak met de Vlaamse fietsmanager, de Fietsersbond en het Fietsberaad een nieuwe 'Lichtvisie' opgesteld. Die visie vormt het kader dat AWV en de steden en gemeenten gebruiken om te bepalen waar er (fietspad)verlichting moet komen langs gewestwegen. Het wordt het richtsnoer bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur én bij ingrepen aan bestaande fietsinfrastructuur.

Concreet zal er veel meer dan vroeger gekeken worden naar locatie en functie van een fietspad. Als een bepaald fietspad bijvoorbeeld elke ochtend druk gebruikt wordt door scholieren, dan moet er voortaan gezorgd worden voor veilige fietspadverlichting. Hetzelfde geldt voor fietspaden die interessant zijn voor pendelaars, omdat ze bijvoorbeeld een woonkern verbinden met een industrieterrein. Solitaire oversteekplaatsen zullen beter verlicht worden. Bij fietspaden die gericht zijn op recreatief gebruik, kunnen retro-reflecterende markeringen volstaan.

Verlichting toespitsen op de plaatsen waar het écht nodig is, gebeurt al langer voor autowegen. Zo moet er altijd licht branden op plaatsen waar wagens veel manoeuvres moeten uitvoeren (rotondes, verkeerslichten, op- en afritten, …). Ook in bebouwde kommen en op plaatsen met veel bebouwing brandt de lamp. "Energiezuinigheid en lichtvervuiling zijn belangrijke overwegingen, maar veiligheid blijft uiteindelijk altijd voorop staan", zegt Weyts. "Ook op plaatsen waar veel gefietst wordt, moet voldoende veilige verlichting zijn".

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal trouwens alleen nog maar witte LED-verlichting plaatsen. De nieuwe generatie LED-verlichting is ecologischer, goedkoper én verkeersveiliger. De lagere onderhouds- en energiekosten maken dat de investering zichzelf terugverdient.



© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info