Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Doorbraak voor Oosterweel en Toekomstverbond
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

Doorbraak voor Oosterweel en ToekomstverbondBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 18-09-2017
TEKST :

De molenstenen rond de nek van het Oosterweeldossier worden nu 1 voor 1 weggenomen. De laatste procedures bij de Raad van State worden stopgezet, er is een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht en er is duidelijkheid over het Haventracé. De weg is nu vrij voor de start van de eerste werken. "We zijn onder de waterlijn blijven werken aan een draagvlak en concrete stappen vooruit", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Nog dit jaar gaat de eerste schup in de grond".

"Niet zo lang geleden gaf niemand nog één cent om het Oosterweel-project", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We hebben het dossier echter stap voor stap uit het slop getrokken. Verschillende zware molenstenen rond de nek van het project werden verwijderd. Nu kunnen we het project eindelijk op kruissnelheid brengen".

In maart werd het mogelijk om een historisch Toekomstverbond voor mobiliteit en leefbaarheid te sluiten met de Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen én de burgerbewegingen. Er bleven wel nog enkele molenstenen rond de nek van het dossier hangen. Zo liepen er nog enkele procedures voor de Raad van State, er waren vragen over de positie van de gemeente Zwijndrecht en er was nog enige onduidelijkheid over het zogenaamde Haventracé.

De voorbije maanden werd er achter de schermen hard verder gewerkt aan nog meer draagvlak en nog meer duidelijkheid. Mét resultaat.

Verwijderde molensteen 1: oplossing voor de juridische procedures en Zwijndrecht

De laatste obstakels voor de start van de Oosterweelverbinding zijn nu weggenomen. De laatste procedures voor de Raad van State worden definitief stopgezet. Er is bovendien een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht. Nog dit jaar wordt de stedenbouwkundige vergunning verwacht en worden de werken gegund. De voorbereidende werken starten met een aanleg van een (tijdelijke) P+R op Linkeroever.

De burgerbewegingen trekken niet naar de rechtbank, maar naar de werkbank. De project-MER Oosterweelverbinding - voor de nieuwe Scheldetunnel en de sluiting van de Ring op Rechteroever - zal worden doorlopen in overleg met de burgerbewegingen. Een aantal bijkomende scenario's en vragen worden momenteel onderzocht. Medio 2018 oordeelt de Vlaamse Regering over de finale project-MER.

Verwijderde molensteen 2: antwoorden op de vragen rond het Haventracé

Er is ook meer duidelijkheid over het Haventracé, dat zal dienen voor het havenverkeer en het doorgaand verkeer. De BAM krijgt nu opdracht om prioritair werk van te maken van een tweede Tijsmanstunnel. Zo wordt het belangrijkste knelpunt op het Haventracé prioritair aangepakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) krijgt de opdracht om ter hoogte van het knooppunt E19/A12 de optie om bij files of incidenten om te rijden via de R2 te versterken.

De R11bis wordt geschrapt. AWV krijgt de opdracht om werk te maken van een nieuwe plan-MER voor de A102. Er komt een combinatie waarbij enerzijds op de R1 gezorgd voor een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer voor een betere doorstroming en anderzijds de A102 gerealiseerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat deze combinatie veel positievere effecten heeft dan een scenario met de R11bis. De A102 kan als bypass tussen de E313 en Antwerpen-Noord de druk op de E313 en de R1 ter hoogte van Borgerhout verminderen.

Nu al korte termijn-maatregelen

De grote projecten van het Haventracé en de Oosterweelverbinding staan nu stevig op de rails, maar Vlaanderen heeft ook oog voor de korte termijn. Er zal bijvoorbeeld nagegaan worden hoe de tolregimes in de Liefkenshoektunnel nu al gedifferentieerd kunnen worden om de tunnel aantrekkelijker te maken voor personen- en vrachtverkeer. Zo zal het nachtregime voor vrachtwagens blijven bestaan. Onder dat regime betaalt het zwaar vervoer sinds 1 juli van dit jaar 75% minder als het tussen 22:00 en 06:00 gebruik maakt van de tunnel.

Er wordt ook volop geïnvesteerd in de 'modal shift'. Zo wordt er verder gewerkt aan de Noorderlijn (die het Antwerps stadstramnet uitbreidt met bijna 10 km nieuw spoor), worden de bruggen over het Albertkanaal tussen Antwerpen en Wijnegem in sneltempo verhoogd (zodat er letterlijk meer ruimte komt voor vrachtvervoer via het water), wordt de treinbediening verbeterd, worden de fietsdeelsystemen uitgebreid en maakt de geïntegreerde citypass het openbaar vervoer gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker.

De Antwerpse regio wordt bovendien de vierde 'vervoerregio' waar de lokale besturen rechtstreeks mee aan tafel mogen schuiven om het mobiliteitsbeleid op hun grondgebied mee uit te tekenen. Zo kan er snel werk gemaakt worden van een nieuw mobiliteitsplan.

Het samenwerkingsmodel wordt alleen maar verder uitgebreid. Zo zal ook het Havenbedrijf vanaf nu mee aan tafel schuiven. Ook de lokale besturen in de ruime Antwerpse agglomeratie en in het Waasland worden betrokken bij de aanpak van 'Slim naar Antwerpen'.

"Het Toekomstverbond bindt de strijd aan met het verkeersinfarct dat Antwerpen bedreigt", zegt Weyts. "We bewijzen nu dat het niet bij mooie voornemens blijft. We zetten concrete stappen vooruit en we doen dat samen. Het conflictmodel is definitief ingeruild voor een samenwerkingsmodel".© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info