Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > 'Motorrijders en automobilisten: hou rekening met elkaar'
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

'Motorrijders en automobilisten: hou rekening met elkaar'BRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 13-04-2017
TEKST :

Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceren daarom een sensibiliseringscampagne die motorrijders en automobilisten oproept om nog meer rekening te houden met elkaar, en zo ongevallen te vermijden.

In 6 op de 10 (62%) letselongevallen met motorrijders is een personenwagen betrokken. In de overgrote meerderheid van de gevallen deelt de motorrijder daarbij het hardst in de klappen, omdat hij in tegenstelling tot de autobestuurder geen beschermend koetswerk om zich heen heeft.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseerde een bevraging bij meer dan 300 Vlaamse motorrijders en 900 automobilisten, om zo een beter beeld te krijgen van de wederzijdse risico's en ergernissen die beide groepen ervaren in het verkeer. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • Motorrijders beschouwen automobilisten die niet opletten bij het uitvoeren van manoeuvres, geen gebruik maken van hun richtingaanwijzers en rijden onder invloed als het gevaarlijkst voor de motorrijder (respectievelijk 22%, 19% en 14% van de motorrijders duidt dit als grootste gevaar aan). Hun grootste ergernis betreft echter automobilisten die hun richtingaanwijzers niet gebruiken (25% van alle motorrijders duidt dit als grootste ergernis aan).

  • Automobilisten beschouwen motorrijders die rijden onder invloed, te snel rijden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoeren als het gevaarlijkst voor de automobilist (respectievelijk 18%, 18% en 15% van de automobilisten duidt dit als het grootste gevaar aan). Zij ergeren zich het meest aan motorrijders die gevaarlijk inhalen en te snel rijden (respectievelijk 21% en 15% vindt dit de grootste ergernissen).

Uit eerder onderzoek bleek al dat andere weggebruikers die de motorrijder over het hoofd zien en motorrijders die de controle verliezen over het stuur de belangrijkste factoren zijn in zware motorongevallen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts Weyts: 'Motorrijders en automobilisten hebben een vrij goed beeld van de wederzijdse risico's in het verkeer. Toch merken we dat veel motorongevallen te maken hebben met inschattingsfouten en onvoldoende defensief rijgedrag, zowel van automobilisten als van motorrijders. Nog meer rekening houden met elkaar en het verkeer letterlijk door elkaars ogen bekijken is de beste manier om ongevallen te vermijden. Met de nieuwe campagne willen we dat extra in de verf zetten'.

Van 17 april tot 7 mei hangen er affiches langs de gewest- en autosnelwegen, die motorrijders en automobilisten op een ludieke manier aansporen om het verkeer eens vanuit het standpunt van de andere te bekijken. Eén versie van de affiche richt zich tot autobestuurders ('Kijk eens door de ogen van een motorrijder'), de andere tot motorrijders ('Kijk eens door de ogen van een automobilist').

Naast de affiches loopt er ook een radiospot, waarin een automobilist aan een motorrijder vertelt over het ongeval waarin ze beiden ooit betrokken waren. Naarmate je meer details te horen krijgt, dringt de ernst van de situatie door. De spot is van 18 tot 28 april te horen op Radio 1, Radio 2 en Studio Brussel.

Verder loopt er via sociale media en populaire motorwebsites een gerichte campagne naar motorrijders, met onder meer twee korte videoreportages waarin een motorrijder en een automobilist die samen betrokken waren in een ernstig ongeval, elkaar voor het eerst ontmoeten. De radiospot en de videoreportages staan online op www.veiligverkeer.be, samen met tal van tips rond defensief rijden.

Bekijk het aangrijpende filmpje van de campagne hier.© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info