Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Proefprojecten voor vlotter woon-schoolverkeer buitengewoon onderwijs
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

Proefprojecten voor vlotter woon-schoolverkeer buitengewoon onderwijsBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 12-04-2017
TEKST :

De Vlaamse Regering geeft scholen, ouders en lokale besturen de mogelijkheden om zelf vorm te geven aan vlotter woon-schoolverkeer voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Twee proefprojecten - in regio Leuven en in regio Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster - moeten aantonen hoe lokaal overleg het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs kan verbeteren. "We geven het vertrouwen en de instrumenten aan de mensen met de meeste terreinkennis", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Elke leerling van het buitengewoon onderwijs heeft recht op leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school van het gepaste type, van het net van de eigen keuze en met het juiste opleidingsaanbod. Maar in de praktijk kampt het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs op sommige plaatsen met ernstige problemen. "Er zijn leerlingen die elke dag tot wel 3 uur lang op de bus zitten van en naar school, terwijl deze kinderen net extra zorg nodig hebben", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Dat moet veranderen".

Weyts heeft samen met zijn collega Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de weg vrijgemaakt voor 2 proefprojecten die gaan experimenteren met een andere manier om het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs te organiseren. Het uitgangspunt is dat het leerlingenvervoer niet langer vanuit Brussel wordt uitgetekend, maar vorm krijgt via lokaal overleg. Zo kan het aanbod beter worden afgestemd op de lokale mogelijkheden, de alternatieven en de zorgvragen en de zorgnoden van de leerlingen zelf. Dat betekent een grondige verandering van het huidige systeem, dat al dateert van 1970.

Concreet zijn er twee proefprojecten van start gegaan, in de regio Leuven en in de regio Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster. In deze proefgebieden gaan ouders, scholen, CLB's en lokale besturen samen op zoek naar de juiste keuzes en de beste verplaatsingsmogelijkheid voor elke leerling met recht op leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. Het lokale niveau krijgt dus meer vertrouwen en autonomie om zelf het vervoersaanbod te organiseren. De bedoeling is dat het vervoer zo beter aangepast wordt en dat de busrittijden op termijn korter worden.

Het lokale overleg kan het brede vervoersaanbod onder de loep nemen. Naast de klassieke bus van De Lijn kan het bijvoorbeeld ook gaan om carpoolen, zelfstandig of begeleid fietsen. Het collectieve vervoer blijft waar nodig natuurlijk behouden, maar er bieden zich veel nieuwe mogelijkheden aan. Zo bestaan er tegenwoordig app's die de zelfstandigheid van de leerlingen sterk bevorderen en de drempel naar het reguliere openbaar vervoer verlagen. Het lokale overleg is het beste geplaatst om al deze mogelijkheden nader te bekijken.

De beslissing om te experimenteren met meer vertrouwen voor lokaal overleg ligt trouwens in het verlengde van de evolutie naar Basisbereikbaarheid. In dat nieuwe organisatiemodel zullen zogenaamde vervoersregio's het (openbaar) vervoer mee kunnen uittekenen.

"Deze proefprojecten zijn belangrijk om ervaring op te doen", besluit Weyts. "Waar nodig zal er worden bijgestuurd. Op basis van de resultaten zal er worden gekeken of deze manier van werken voor heel Vlaanderen kan worden uitgerold".© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info