Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Nieuw investeringsrecord voor de fiets

Nieuw investeringsrecord voor de fietsBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 09-11-2018
TEKST :

Jaardoelstelling van € 110 miljoen wordt nu al gehaald

Vlaanderen heeft nog nooit zoveel gei?nvesteerd in fietsinfrastructuur. Ben Weyts had zichzelf een duidelijke doelstelling opgelegd: in 2017 had hij als eerste Vlaamse minister van Mobiliteit meer dan € 100 miljoen vastgelegd voor fietsinvesteringen en in 2018 zou hij dat record nog verbeteren door € 110 miljoen vast te leggen. Die ambitieuze doelstelling werd begin november – met nog 2 maanden te gaan – reeds gehaald. "Dit is een historisch hoog bedrag", zegt Weyts. "Maar nog niet hoog genoeg. Volgend jaar wil ik € 120 miljoen fietsinvesteringen vastleggen".


De fiets is bezig aan een opmars in Vlaanderen. Voor het eerst sinds lang verliest de auto terrein en wint de fiets aan belang. Zowel in het woon-werkverkeer als in het woon-schoolverkeer versterkt de fiets zijn positie. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts wil die positieve tendens versterken door de historisch hoge investeringsbudgetten nog verder te verhogen. Door nog meer te investeren in vlotte en veilige fietsverbindingen, wil Weyts meer Vlamingen verleiden om de auto vaker in te ruilen voor de fiets.

Weyts heeft dit jaar al € 110 miljoen aan fietsinvesteringen vastgelegd. Dat is een absoluut record. Toen Weyts in 2014 aantrad als minister werd er per jaar ongeveer € 89 miljoen vastgelegd voor fietsprojecten. Weyts bespaarde geen cent op dat bedrag en nam zich voor om het investeringsbudget voor de fiets op te trekken. De 'magische kaap' van 100 miljoen euro leek in Vlaanderen altijd 'onbereikbaar' voor fietsinvesteringen, maar in 2017 werd de kaap voor de eerste keer gerond: Weyts legde vorig jaar € 103 miljoen vast voor fietsinvesteringen en nam zich voor om in 2018 € 110 miljoen vast te leggen. Die doelstelling werd begin november reeds gehaald, met nog 2 maanden te gaan.

Er wordt in heel Vlaanderen gei?nvesteerd. Weyts focust sterk op fietssnelwegen, die lange afstanden beter overbrugbaar maken met de fiets. Zo wordt er gei?nvesteerd in de verbreding van de fietssnelweg Antwerpen-Brussel en in de voltooiing van de F12 die Antwerpen via de Haven zal verbinden met Bergen-op-Zoom. Weyts zet ook heel gericht in op het wegwerken van ‘missing links’ door lang uitgestelde investeringen (bv. een fietsbrug of een fietstunnel) eindelijk op de investeringsagenda te zetten. Zo wordt er onder meer gei?nvesteerd in een fietstunnel onder de Dampoort in Gent en een fietsbrug over de Brusselse Ring ter hoogte van Zaventem.

"We komen van € 89 miljoen euro per jaar, we zitten nu al op € 110 miljoen euro en volgend jaar wil ik € 120 miljoen vastleggen voor nieuwe fietsinvesteringen", zegt Weyts. "Dat is een stijging van +35%. Ik hoop dat die budgettaire inspanning een inspiratie is voor de nieuwe lokale besturen die aantreden in januari 2019. Zeer veel fietspaden liggen op lokale wegen, dus ik hoop dat er ook op lokaal niveau extra inspanningen geleverd worden voor de fiets".© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info