Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > € 2,2 miljoen om werknemers op de fiets te krijgen

€ 2,2 miljoen om werknemers op de fiets te krijgenBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 07-09-2018
TEKST :

Verlengd wegens succes

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verlengt de aanmeldingstermijn voor bedrijven om deel te nemen aan een subsidieoproep die 1000den extra bedrijfsfietsen moet opleveren. Niet minder dan 745 bedrijven toonden interesse, maar tal van bedrijven meldden zich buiten de inschrijvingstermijn aan. Bedrijven krijgen uitzonderlijk nog tot 15 september de kans om in te tekenen. "Verlengd wegens groot succes", aldus een opgetogen minister.


De fiets wint terrein in het woon-werkverkeer, mede dankzij de fors opgevoerde investeringen in de Vlaamse fietsinfrastructuur. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil nu dat er ook binnen bedrijven meer stimulansen komen om in het woon-werkverkeer gebruik te maken van de fiets. Hij spitste daarom de 12de subsidieoproep van het Pendelfonds – dat werkgevers ondersteunt om het woon-werkverkeer duurzamer te maken – helemaal toe op de fiets.

Concreet heeft Weyts € 2,2 miljoen uitgetrokken om de beste projecten voor de fiets te ondersteunen. De minister mikt op de massale aankoop van bedrijfsfietsen. De oproep van het Pendelfonds steunt de aankoop van gewone fietsen, plooifietsen en speed pedelecs. Bedrijven kunnen ook kiezen voor leasing met inbegrip van onderhoud. Ook investeringen in fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen worden ondersteund. "Ik wil met deze gerichte actie 1000den extra bedrijfsfietsen laten rondrijden in Vlaanderen", zegt Weyts. "Elke bedrijfsfiets is een auto minder in de dagelijkse file".

Weyts wil ook het gebruik van de fiets stimuleren. Zo is er voorzien in financie?le steun voor een verhoogde fietsvergoeding. Het bedrag dat vandaag door de fiscus wordt vrijgesteld van belasting en RSZ komt neer op € 0,23/km. Ook veel werkgevers willen hun werknemers belonen met een iets hoger bedrag. De nieuwe oproep van het Pendelfonds voorziet de mogelijkheid dat Vlaanderen de helft van het bedrag bovenop de bestaande vrijgestelde vergoeding bijpast. "Zo maken we niet alleen de aankoop, maar ook het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer aantrekkelijker voor de werknemers e?n de werkgevers", zegt Weyts.

Bij de bedrijven bestaat er grote interesse voor de nieuwe oproep van het Pendelfonds. Na de lancering in juli hebben wel 745 bedrijven interesse getoond in Vlaamse steun voor projecten die het gebruik van de fiets stimuleren. Ter vergelijking: bij de 11de oproep (begin 2018) toonden 527 bedrijven interesse en bij de 10de oproep (2017) ging het om slechts 357 bedrijven. Meer dan een verdubbeling dus op anderhalf jaar tijd. "En dan moest mijn administratie nog verschillende bedrijven teleurstellen omdat de strakke termijn van 1 maand verstreken was", zegt Weyts.

"Wel, ik wil al dat enthousiasme voor de fiets niet temperen. De inschrijvingsperiode voor de 12de oproep van het Pendelfonds wordt verlengd wegens succes".

Concreet krijgen bedrijven nog tot 15 september om zich aan te melden voor de 12de oproep van het Pendelfonds. Ze hebben dan nog tot eind oktober om hun subsidiedossier in te dienen.

Maatregelen Maximaal subsidiebedrag
1. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren
wegeninfrastructuur: enkel doorsteken voor fietsers: marktbevraging bij minimaal 2 potentie?le aannemers 100.000 euro
niet-overdekte fietsenstalling (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen) 100 euro per fiets
overdekte fietsenstalling/fietskluis (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen) 300 euro per fiets
oplaadpunten voor elektrische fiets (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken) 250 euro per fiets
2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
aankoop standaardfiets 375 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) standaardfiets 130 euro per jaar
aankoop elektrische fiets/speed pedelec 1.000 euro/1.750 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) elektrische fiets/speed pedelec 370 euro /740 euro per jaar
aankoop plooifiets 450 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) plooifiets 225 euro/jaar
aankoop elektrische plooifiets 1.500 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) elektrische plooifiets 370 euro/jaar
3. fietsvergoedingen
tenzij de indiener op basis van gepersonaliseerde gegevens de berekening kan maken, als volgt berekend: x-jaar (naargelang de projectduur) x 227 aantal werkdagen x x-potentie?le werknemers x 15 km (fiets)/25 km (elektrische fiets) x x-euro fietsvergoeding x 50% 50% van het verschil tussen het effectief uitbetaalde bedrag en het bedrag dat vandaag vrijgesteld is van belasting en RSZ (0,23 €/km)


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info