Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > 2,2 miljoen euro om werknemers op de fiets te krijgen

2,2 miljoen euro om werknemers op de fiets te krijgenBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 10-07-2018
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 2,2 miljoen euro uit om fietsen naar het werk aantrekkelijker te maken. De 12de oproep van het Pendelfonds wordt volledig toegespitst op fietsprojecten. Weyts mikt op 1000den extra bedrijfsfietsen en een hogere fietsvergoeding. "Op dit moment is het vooral de werknemer die het initiatief neemt om met de fiets naar het werk te komen", zegt Weyts. "We bieden de werkgevers nu de mogelijkheid om zelf een aanlokkelijk fietsaanbod uit te bouwen. Velen doen dit al, maar ik hoop dat álle kleine en grote ondernemingen hun werknemers nu gaan aanmoedigen om de stap naar de fiets te zetten."

De fiets wint stilaan terrein in het woon-werkverkeer, mede dankzij de fors opgevoerde investeringen in de Vlaamse fietsinfrastructuur. Nu moeten er ook binnen de bedrijven extra stimulansen komen voor de fiets. "Ik wil de fiets aantrekkelijker maken in het woon-werkverkeer, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers", zegt Weyts.

Concreet spitst Weyts de nieuwe subsidieronde van het Pendelfonds helemaal toe op de fiets. Het Pendelfonds ondersteunt werkgevers die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. In het verleden steunde het Pendelfonds bijvoorbeeld de aanleg van een carpoolparking of de aankoop van elektrische scooters. Een bijkomende 12de oproep van het Pendelfonds wordt nu exclusief toegespitst op initiatieven ten voordele van woon-werkverkeer met de fiets.

Concreet gaat het over de massale aankoop van bedrijfsfietsen. De nieuwe oproep van het Pendelfonds steunt de aankoop van gewone fietsen, plooifietsen en speed pedelecs. Bedrijven kunnen ook kiezen voor leasing met inbegrip van onderhoud. Ook investeringen in fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen worden ondersteund. "Ik wil met deze gerichte actie 1000den extra bedrijfsfietsen laten rondrijden in Vlaanderen", zegt Weyts. "Elke bedrijfsfiets is een auto minder in de dagelijkse file."

Weyts wil ook het gebruik van de fiets stimuleren. Zo is er voorzien in financiële steun voor een verhoogde fietsvergoeding. Het bedrag dat vandaag door de fiscus wordt vrijgesteld van belasting en RSZ komt neer op € 0,23/km. Ook veel werkgevers willen hun werknemers belonen met een iets hoger bedrag. De nieuwe oproep van het Pendelfonds voorziet de mogelijkheid dat Vlaanderen de helft van het bedrag bovenop de bestaande vrijgestelde vergoeding bijpast. "Zo maken we niet alleen de aankoop, maar ook het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer aantrekkelijker voor de werknemers én de werkgevers", zegt Weyts.

"Ik doe een oproep aan alle werkgevers: maak gebruik van dit aanbod", zegt Weyts. "Veel bedrijven moedigen werknemers al aan om de fiets te gebruiken, maar ik wil alle kleine of grote ondernemingen aan boord. Ik ben dan ook zeer blij dat Unizo en Voka de oproep ondersteunen."

Maatregelen Maximaal subsidiebedrag
1. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren
wegeninfrastructuur: enkel doorsteken voor fietsers: marktbevraging bij minimaal 2 potentiële aannemers 100.000 euro
niet-overdekte fietsenstalling (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen) 100 euro per fiets
overdekte fietsenstalling/fietskluis (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen) 300 euro per fiets
oplaadpunten voor elektrische fiets (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken) 250 euro per fiets
2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
aankoop standaardfiets 375 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) standaardfiets 130 euro per jaar
aankoop elektrische fiets/speed pedelec 1.000 euro/1.750 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) elektrische fiets/speed pedelec 370 euro /740 euro per jaar
aankoop plooifiets 450 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) plooifiets 225 euro/jaar
aankoop elektrische plooifiets 1.500 euro
leasing (m.i.v. onderhoud) elektrische plooifiets 370 euro/jaar
3. fietsvergoedingen
tenzij de indiener op basis van gepersonaliseerde gegevens de berekening kan maken, als volgt berekend: x-jaar (naargelang de projectduur) x 227 aantal werkdagen x x-potentiële werknemers x 15 km (fiets)/25 km (elektrische fiets) x x-euro fietsvergoeding x 50% 50% van het verschil tussen het effectief uitbetaalde bedrag en het bedrag dat vandaag vrijgesteld is van belasting en RSZ (0,23 euro/km)


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info