Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Minder procedures nodig voor aanleg fietssnelwegen

Minder procedures nodig voor aanleg fietssnelwegenBRON : Departement Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 17-05-2019
TEKST :

De Vlaamse Regering geeft de fietssnelwegen de kwalificatie ‘van groot openbaar belang’ en maakt het zo makkelijker om nieuwe fietsverbindingen aan te leggen, zelfs in natuurgebieden. Momenteel is dat in de praktijk haast onmogelijk, zodat veel fietssnelwegen kampen met grote ‘missing links’. “We hebben afgewerkte fietsverbindingen nodig als we mensen willen verleiden om te kiezen voor de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We zullen nog altijd moeten aantonen dat de fietssnelweg nodig is en dat de natuur gecompenseerd wordt, maar het wordt nu tenminste haalbaar om fietssnelwegen door te trekken waar nodig”.

De Vlaamse Overheid ondervindt grote moeilijkheden om fietssnelwegen te voltooien of te verbreden wanneer het tracé stuit op een ‘speciale beschermingszone’ (SBZ) of een stuk van het‘Vlaams Ecologisch Netwerk’ (VEN). In de praktijk is het haast onmogelijk om de nodigevergunningen te bekomen als de fietssnelweg een stukje doorheen natuurgebied moet. Zo blijven veel fietssnelwegen onaf. Zo botst de F204 Brussel-Tervuren op het Zoniënwoud, de F15 Antwerpen-Turnhout op de Kempense Kleiputten, de F40 rond Gent op de Damvallei, de F701 Hasselt-Genk op het vijvergebied van Midden-Limburg en de F34 Knokke-Nieuwpoort op beschermde duingebieden,

De Vlaamse Regering geeft alle Vlaamse fietssnelwegen nu een speciale kwalificatie: de voltooiing van deze fietsverbindingen heet voortaan ‘ingegeven door dwingende redenen van groot openbaar belang’. Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel erkent de Regering dus dat de aanleg van nog meer fietssnelwegen noodzakelijk is voor de mobiliteit, de economie, de volksgezondheid, de verkeersveiligheid en het leefmilieu in Vlaanderen. Zo wordt het makkelijker om vergunningen te bekomen voor fietssnelwegen, zelfs in natuurgebied. Al zal de Vlaamse Overheid daarvoor wel nog altijd moeten aantonen dat er geen andere alternatieven zijn en dat de aangesneden natuur netjes gecompenseerd wordt.

“Via afgewerkte fietssnelwegen kan je snel en comfortabel lange afstanden afleggen”, zegt Weyts.“Ik heb het budget voor nieuwe fietsinfrastructuur met +55% verhoogd in deze regeerperiode, maar op heel wat plaatsen kregen we geen vergunning om te investeren. We maken het onszelf nu makkelijker om vlotte en veilige fietsverbindingen te voltooien”.

“Deze beslissing een belangrijke stap vooruit om Vlaanderen verder bereikbaar te maken per fiets.We creëren ruimte om het fietscomfort te verhogen voor onder andere woon-werkverkeer. Fietsen is goed voor de portemonnee en het klimaat, het is gezond, snel en vermindert files. Door het vergunningsproces te faciliteren zorgen we voor een versnelling in de aanleg vanfietssnelwegen”, zegt minister van Omgeving Koen Van den Heuvel.© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info