Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Steun voor lokale initiatieven die de schoolpoort veiliger maken

Steun voor lokale initiatieven die de schoolpoort veiliger makenBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn en Vlaamse Stichting Verkeerskunde
DATUM : 08-02-2019
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt investeringen ter waarde van € 20 miljoen mogelijk aan schoolpoorten. Als een gemeentebestuur een euro investeert om een schoolomgeving langs een lokale weg veiliger te maken, dan legt Weyts daar een euro naast.“We moeten alles in het werk stellen om de schoolpoort zo verkeersveilig mogelijk te maken”, zegt Weyts. “Nog te veel ouders durven hun kind niet met de auto naar school te sturen omdat ze terugdeinzen voor de heksenketel aan de schoolpoort”.

Het is een bekende vicieuze cirkel: ouders vinden de verkeerssituatie in de buurt van de school te druk en kiezen er daarom voor om hun kinderen met de auto naar school te brengen, wat ervoor zorgt dat de verkeerssituatie in de buurt van de school druk blijft. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil die vicieuze cirkel doorbreken: “De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn. Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen vaak veel sneller een concreet verschil maken voor kinderen en hun ouders”.

Weyts voorziet nu financiële steun voor lokale besturen die investeren in schoolomgevingen. Scholen liggen immers vaak langs lokale wegen. Weyts heeft € 10 miljoen uitgetrokken uit het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds volgens het principe van € 1 voor € 1: als een lokaal bestuur € 1 investeert in een schoolomgeving, dan legt Vlaanderen er € 1 naast. Zo worden ingrepen ter waarde van € 20 miljoen mogelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om initiatieven die het onmogelijk maken om nog te parkeren aan de schoolpoort of om het instellen van schoolstraten, die autovrij zijn bijhetbegineneindevandelesuren.Datsoortingrepenkunnennormaalgeziengerealiseerd worden binnen een tijdsspanne van 6 maanden, omdat er geen tijdrovende procedures voor nodig zijn. Zo kunnen er snel concrete resultaten geboekt worden.

De ondersteunende maatregel wordt van kracht met terugwerkende kracht, zodat alle investeringen in schoolomgevingen sinds 1 januari 2019 beroep kunnen doen op Vlaamse steun. Lokale besturen kunnen tot 10 dossiers uit hun gemeente indienen. “Dit aanbod maakt het voor de nieuwe lokale besturen makkelijker om ‘ja’ te zeggen tegen investeringen in een veilige schoolomgeving en tegelijk wordt het moeilijker om ‘nee’ te zeggen tegen gerichte ingrepen”.© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info