Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persberichten > archief
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[30-11-2012] Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant zorgen voor efficiënter vervoer voor mensen met mobiele beperking
Vanaf maandag wordt het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit in twee regio’s in Vlaams Brabant efficiënter georganiseerd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en gedeputeerde Karin Jiroflée geven in Leuven het startschot voor een nieuw project met twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is er voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen rond verplaatsingen. Met dit initiatief kiest Vlaams minister Crevits voor een efficiënter en toegankelijker vervoersysteem voor een belangrijke groep mensen. Vandaag is er eveneens de lancering van de website www.meermobiel.be.

[29-11-2012] Aangekondigde vrieskou : winterteam staat klaar
De winter komt er aan. Er wordt vrieskou aangekondigd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het winterplan 2012-2013 klaar. Dat plan geeft een overzicht van alle maatregelen die deze winter van kracht zijn om de wegen berijdbaar en veilig te houden. Net als de afgelopen 2 winters zal bij extreme winterse omstandigheden het Winteractieprotocol worden geactiveerd. Daarnaast zal ook de samenwerking met Wallonië en Frankrijk worden verbeterd. Tenslotte lopen er 2 proefprojecten om de gladheidsbestrijding zowel op de weg als op de fietspaden te verbeteren.

[28-11-2012] Minister Crevits breidt aantal verkeersgetuigenissen in scholen uit
Vier jaar geleden werd Jeroen aangereden met de moto. Hij raakte zwaargewond en lag zes weken in coma. Zijn leven is compleet veranderd. Vanochtend heeft Jeroen in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits over zijn verkeersongeval verteld voor leerlingen van de derde graad van het PTI in Zottegem. De getuigenis maakt deel uit van het project 'Getuigen onderweg' van Rondpunt vzw. Vlaams minister Hilde Crevits maakt 205.000 euro vrij om dat project uit te breiden naar secundaire scholen in heel Vlaanderen. Minister Crevits gelooft dat projecten als deze het verkeersgedrag van jongeren echt wel kan beïnvloeden in het streven naar een veiliger verkeer.

[23-11-2012] Minister Crevits kondigt proefproject Meetnet Vlaamse Kust aan in kader Vlaamse Baaien
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het project 'Meetnet Vlaamse Kust' goedgekeurd. Het gaat om het eerste concrete onderzoeksproject in het kader van het project Vlaamse Baaien. 'Meetnet Vlaamse Kust' is bedoeld om te weten in welke mate ondiepe zandbanken de kracht van de golven op zee verminderen. Dit wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de bescherming van de kust en wordt volgend voorjaar uitgevoerd op de Broersbank ter hoogte van Koksijde. Vandaag nemen ruim 120 vertegenwoordigers van Vlaamse en federale overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, universiteiten en een aantal experts in Oostende deel aan een ontmoetingsdag over Vlaamse Baaien van de Vlaamse overheid. Het is de aftrap voor verder wetenschappelijk onderzoek dat in 2014 moet leiden tot een blauwdruk van het Masterplan Vlaamse Baaien met het oog op nieuwe ontwikkelingen op lange termijn aan de kust.

[13-11-2012] Start van de betonconstructies voor de bouw van de Deurganckdoksluis één jaar na het begin van de werken op Linkeroever
In de haven van Antwerpen heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, de werken voor de eigenlijke constructie van de Deurganckdoksluis ingeleid. Het voorbije jaar is er heel veel grond uitgegraven. Nu wordt gestart met de eigenlijke bouw van de grootste sluisconstructie ter wereld. De eerstvolgende maand worden de dwarsmuren, die aansluiten op de bestaande kaaimuren van het Deurganckdok, gegoten. Op de werf wordt dan dagelijks 1.500 tot 2.000 m3 beton gestort. De bouwconstructies bevatten in totaal 795.000 m3 gewapend beton en 57.000 m3 damplanken die de constructie moeten verstevigen. De werken zitten op schema.

[12-11-2012] Primeur voor België: opening eerste bewaakte vrachtwagenparking langs E40 in Wetteren
Vandaag opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits samen met de concessiehouder de eerste bewaakte vrachtwagenparking langs de autosnelweg. Wetteren heeft hierdoor de primeur voor België. Door de vernieuwing van de concessie zijn er aan weerszijden van de E40 in Wetteren volledig vernieuwde parkeerterreinen met tankstation, restaurant en winkel, met 100 extra parkeerplaatsen en vooral: met een bewaakte parking voor (2 x) 80 vrachtwagens. Shell heeft deze plek voor twintig jaar in concessie genomen en nieuwe gebouwen opgetrokken. De Vlaamse overheid, die eigenaar van de gronden is en de concessievoorwaarden oplegt, komt zo tegemoet aan een groeiende behoefte aan veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens met meer comfort.

[18-10-2012] Minder doden en zwaargewonden door flitspalen
Vandaag opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits samen met de concessiehouder de eerste bewaakte Het gebruik van snelheids- en roodlichtcamera's doet het aantal doden en zwaargewonde verkeersslachtoffers op gewestwegen duidelijk dalen. Die vaststelling wordt nog maar eens bevestigd door een nieuwe wetenschappelijke studie van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het is voor het eerst dat er op zo'n schaal wetenschappelijk onderzoek is gevoerd naar het effect van camera's op de verkeersveiligheid. De resultaten van de studie ligt in de lijn met soortgelijk onderzoek in het buitenland. Minister Crevits zal bijkomend wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van de weggebruiker op kruispunten benaarstigen.

[17-09-2012] Zesde Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
In vergelijking met vorig jaar verplaatsen we ons per dag iets minder vaak, maar we leggen wel meer kilometers af. Dat blijkt uit het recentste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen ouder dan 6 jaar. De auto blijft met kop en schouders het meest gebruikte vervoersmiddel. Korte afstanden worden nog te weinig te voet of met de fiets afgelegd. 80% van de afstanden die we afleggen is korter dan 15 km. Investeren in veilige infrastructuur en duurzame verplaatsingskeuzes maken, blijven nodig, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De week van de mobiliteit loopt van 16 september tot 22 september. Tijdens deze week doen we een warme oproep aan iedereen om na te denken over de manier waarop we ons verplaatsen. Kan het ook anders en duurzamer? Misschien kan de auto wat meer op stal blijven staan. De oproep wordt kracht bijgezet op vrijdag 21 september tijdens de Car Free Day en de Strapdag.

[13-09-2012] Vlaamse zeehavens zetten een flinke stap richting LNG
Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits is het belangrijk dat transport over water duurzaam verloopt. Meer en meer ziet de scheepvaart vloeibaar aardgas (LNG – liquefied natural gas) als nieuwe brandstof voor schepen. Vanaf 2015 gelden er strengere normen voor de zwaveluitstoot van schepen. De naleving van die strengere normen vormt een grote uitdaging voor de maritieme sector. Havens zullen geconfronteerd worden met de uitdaging om op een veilige manier LNG op te slaan en beschikbaar te stellen aan de scheepvaart. Minister Hilde Crevits liet daarom in samenwerking met de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent en FluxysLNG een studie maken over hoe LNG in de Vlaamse havens kan worden aangeboden. De 23 aanbevelingen uit de studie worden door de verschillende actoren omgezet naar de praktijk.

[31-08-2012] Veegactie fietspaden levert 1255 ton afval op
Voor het vijfde jaar op rij worden op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de fietspaden langs de gewest- en de gemeentewegen geveegd. Dat gebeurt naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. Heel wat kinderen, jongeren en begeleiders rijden met de fiets naar school en voor hun veiligheid zijn nette fietspaden belangrijk. De campagne loopt samen met de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Alles samen werden ruim 6200 km fietspaden geveegd. Er werd 1255 ton afval opgehaald.

[13-07-2012] 16 miljoen Europese subsidies voor grote infrastructuurprojecten
De Europese Unie besliste om Vlaanderen meer dan 16 miljoen euro aan cofinanciering toe te kennen voor vijf watergebonden projecten in het kader van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T). Ook de sluisprojecten in de Waaslandhaven en in Terneuzen kunnen rekenen op Europese cofinanciering. Volgens de Europese Commissie geven de Vlaamse projecten invulling aan de ambitie van Europa om tegen 2030 een transnationaal en multimodaal vervoersnetwerk te ontwikkelen. Hierdoor krijgt Vlaanderen 11% van de 146 miljoen euro die verdeeld wordt over de 27 lidstaten.

[28-06-2012] Kustweerbericht voortaan op smartphone
Vanaf vandaag kan iedereen het kustweerbericht via smartphone raadplegen. De nieuwe applicatie is in Middelkerke voor het eerst gedemonstreerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en gedeputeerde Patrick Van Gheluwe, voorzitter van Westtoer. Het kustweerbericht wordt al langer met succes op de website www.kustweerbericht.be aan het grote publiek en de toeristische diensten en organisaties aangeboden. Met de nieuwe applicatie via smartphone komt het kustweerbericht weer een stap dichterbij alle geïnteresseerde gebruikers. Op elk ogenblik kom je te weten welk weer het aan zee is.

[26-06-2012] 3 grote zomerwerven
Net zoals vorig jaar vinden er tijdens de zomervakantie grootschalige wegenwerken met impact op het verkeer plaats op de Vlaamse autosnelwegen. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag de timing en de aanpak van de drie grootste zomerwerven voor. Dit weekend starten er wegenwerkenop de E40 ter hoogte van Aalst richting Brussel, het viaduct Kraainem op de E40 (A3) en de E19 tussen Loenhout en Meer. In het kader van de minder hinderaanpak bij wegenwerken gebruikt het Agentschap Wegen en Verkeer een innovatieve techniek. Voor het eerst wordt een betonnen vangrail machinaal verplaatst, waardoor snel kan worden ingespeeld op de verschillende werffases tijdens de werken op de E40 ter hoogte van Aalst. Hierdoor wordt de werfzone snel en veilig veranderd. Tijdens de nacht is er een grotere werfzone. Tijdens de dag wordt de werfzone verkleind, zodat er weer meer wegcapaciteit is.

[22-06-2012] Fietsstad en fietsgemeente 2012
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft Antwerpen, Mortsel en Boechout vandaag bekroond als Fietsstad/-gemeente 2012. Het is voor het eerst dat die prijzen worden uitgereikt. Meeuwen-Gruitrode, Vorselaar, Lier, Koksijde, Zemst, Brugge en Gent krijgen een eervolle vermelding. Met de bekroning wil minister Hilde Crevits steden en gemeenten die een goed lokaal fietsbeleid voeren in de schijnwerpers plaatsen. Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten om te komen tot een betere fietsinfrastructuur en een beter fietsbeleid. Er wordt elk jaar gemiddeld 100 miljoen euro in veilige fietsinfrastructuur geïnvesteerd.

[11-06-2012] Vlaams vrachtroutenetwerk krijgt vorm
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft samen met West-Vlaams gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Patrick Van Gheluwe en burgemeester Josiane Lowie van Staden het allereerste routeringsplan zwaar verkeer in het landelijk gebied Ieper-Diksmuide-Roeselare voorgesteld. Dat plan is een onderdeel van het Vlaams routenetwerk. Dat is een bovenlokaal netwerk waarbij er voor het doorgaande vrachtverkeer aanbevolen routes worden uitgetekend. Met het vrachtroutenetwerk wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits dat doorgaande vrachtverkeer en de verkeersleefbaarheid samen een plaats geven.

[15-05-2012] Eerste diepte-onderzoek van ongevallen met vrachtwagens en zwakke weggebruikers : dode hoek blijft belangrijkste oorzaak
In bijna de helft van ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers speelt de dode hoek een rol. Dat blijkt uit een diepte-analyse van 135 verkeersongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers op gewestwegen in West- en Oost-Vlaanderen. Het is voor het eerst dat een onderzoek rond ongevallen met vrachtwagens en zwakke weggebruikers zo wetenschappelijk en gedetailleerd is gevoerd. Om dodehoekongevallen te vermijden moet er blijvend aandacht gaan naar infrastructuur, opleiding van vrachtwagenchauffeurs en verkeerseducatie van jongeren en senioren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits zal daar in de toekomst verdere initiatieven voor nemen.

[26-04-2012] Rapport - Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het derde rapport "Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen" voorgesteld. Een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat 6740 km fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen heeft gecontroleerd. Met de staat van de fietspaden langs de gewestwegen gaat het goed : 90 procent verkeert in een goede staat. De inrichting van de fietspaden werd voor het eerst onderzocht : zijn de fietspaden vrijliggend, zijn ze breed genoeg enz. Leidraad is het Vademecum Fietsvoorzieningen. Voor de inrichting ligt de score op 37 procent. Zeker een vooruitgang want de laatste vijf jaar zijn er langs de gewestwegen bijna 1000 km nieuwe en vernieuwde fietspaden aangelegd conform het Vademecum. Maar omdat er heel wat oude fietspaden zijn, is er nog werk aan de winkel. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits streeft ernaar om voor de inrichting tegen 2015 een score van 50 procent te halen.

[04-04-2012] Vlaanderen telt dit jaar dertig kwaliteitsparkings aan de autosnelwegen
Met het Kwaliteitsmerk bekroont de Vlaamse overheid jaarlijks autosnelwegparkings die voldoen aan strenge eisen o.m. inzake netheid en veiligheid. Het Kwaliteitsmerk 2012 met één ster wordt toegekend aan veertien parkings; twaalf parkings behalen twee kwaliteitssterren; vier parkings halen het maximum van drie kwaliteitssterren.

[24-03-2012] Vlaams minister Crevits : een derde van motorrijders scoort onvoldoende tijdens rijvaardigheidstests
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil dat meer motorrijders hun rijvaardigheid laten testen. Dat is broodnodig, want bijna een derde van de motorrijders haalde tijdens rijvaardigheidstests van de MAG, de Motorcycle Group Action, een score die onvoldoende was. Dit weekend is er het jaarlijkse opstartweekend voor motorrijders op vijf plaatsen in heel Vlaanderen. Minister Crevits woont zelf het opstartweekend in Gullegem bij. Om een grotere groep motorrijders te bereiken moet de gratis actie nog beter bekend raken. Minister Crevits zal daartoe in het kader van de verkeersveiligheid de nodige initiatieven nemen.

[21-12-2011] 18 steden en gemeenten genomineerd voor Fietsgemeente 2012
18 steden en gemeenten in Vlaanderen dingen mee naar de titel Fietsstad/Fietsgemeente 2012. Een deskundige jury heeft de genomineerden zorgvuldig geselecteerd. Maar liefst 71 steden en gemeenten schreven zich in voor de eerste editie van deze wedstrijd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil met het initiatief steden en gemeenten aansporen om een goed lokaal fietsbeleid te voeren. In juni 2012 maakt minister Crevits de winnaars bekend.

[12-12-2011] 140 km snelwegen aanpakken op 14 grote werven in 2012
71 Vlaamse steden en gemeenten stellen zich kandidaat voor de verkiezing fietsstad/gemeente 2012. Antwerpen is met 483.000 inwoners de grootste stad, Lo-Reninge met 3300 inwoners de kleinste gemeente. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits neemt het initiatief voor de fietsprijzen. Die zullen volgend jaar voor de allereerste keer worden uitgereikt. Met de bekroning wil minister Crevits steden en gemeenten aansporen om een goed, integraal fietsbeleid uit te werken en kunnen gemeenten ook leren van elkaars realisaties.

[23-11-2011] 71 kandidaten voor fietsstad/gemeente 2012
71 Vlaamse steden en gemeenten stellen zich kandidaat voor de verkiezing fietsstad/gemeente 2012. Antwerpen is met 483.000 inwoners de grootste stad, Lo-Reninge met 3300 inwoners de kleinste gemeente. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits neemt het initiatief voor de fietsprijzen. Die zullen volgend jaar voor de allereerste keer worden uitgereikt. Met de bekroning wil minister Crevits steden en gemeenten aansporen om een goed, integraal fietsbeleid uit te werken en kunnen gemeenten ook leren van elkaars realisaties.

[21-11-2011] Start bouw tweede sluis Antwerpen Linkeroever
In de haven van Antwerpen hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt en havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel maandagnamiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede sluis op de Linkeroever. Het nieuwe bouwwerk is de komende jaren een van de grootste infrastructuurprojecten van Vlaanderen, om en bij de 255 mensen zullen dagelijks werken aan de realisatie van de grootste sluis ter wereld. In 2016 zal de sluis met een prijskaartje van ongeveer 340 miljoen euro in gebruik worden genomen. Voor minister Crevits is de bouw van de nieuwe sluis noodzakelijk voor een betere maritieme ontsluiting van de economische poort die de Antwerpse haven is. Voor EIB Voorzitter Maystadt zal de nieuwe sluis bijdragen tot de verdere ontplooiing van een efficiënt, multimodaal en duurzaam goederentransport, waar niet alleen de haven van Antwerpen en Vlaanderen baat bij hebben, maar ook Europa.

[15-11-2011] Minister Crevits stelt winterplan 2011-2012 voor
Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het winterplan 2011-2012 voorgesteld. Dat plan geeft een overzicht van de maatregelen die deze winter van kracht zijn om de wegen berijdbaar en veilig te houden. De afgelopen twee bijzonder strenge winters werden er al heel wat wijzigingen aangebracht in de werkwijze van de strooidiensten. Er werd ook een protocol in het kader van extreme winterse omstandigheden in het leven geroepen. Voor deze winter wordt dat plan verder geoptimaliseerd. Enkele nieuwigheden zijn : een grotere beginvoorraad zout, een nieuwe aanpak van strooien bij zouttekort, een proefproject op fietspaden en betere afspraken tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn en informatiesessies voor de gemeenten.

[04-11-2011] 4 miljoen euro voor dynamische informatieborden op en rond de Brusselse ring
De versnelde uitbouw van systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) op autosnelwegen is een topprioriteit voor minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Daarom besteedt ze in 2011 ruim 4 miljoen euro aan de uitbouw van DVM in de regio Brussel. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst komende dinsdag- en woensdagnacht in een eerste fase 5 nieuwe dynamische informatieborden op een aantal belangrijke knooppunten in het Brusselse. De 5 borden passen in een reeks van 17.

[27-10-2011] Betere registratie, ongevallenanalyse en verkeersveiligheidsplan moeten aantal ongevallen De Lijn doen dalen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vraagt de vervoermaatschappij De Lijn om voortaan een gedetailleerde globale ongevallenanalyse op te maken. Een dergelijke analyse moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Minister Crevits wil dat De Lijn ook werk maakt van een grondige analyse van de verkeersongevallen met de kusttram. Een verkeersveiligheidsplan moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen jaarlijks met 2,5 procent daalt. Dat plan moet begin volgend jaar klaar zijn.

[24-10-2011] Vlaams minister Crevits zet in op fietskoeriers
Er is een groeipotentieel voor fietskoeriers in de Vlaamse centrumsteden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft laten uitvoeren. Fietskoeriers zijn goed als slimme en duurzame oplossing voor stedelijke distributie en ze zijn uitermate geschikt voor het vervoer van kleine, lichte documenten en pakketten in de stad. Om het bestaan en de troeven van de fietskoeriers meer bekendheid te geven en de sector te professionaliseren, begint minister Crevits een samenwerkingstraject met de bedrijfswereld. Om het goede voorbeeld te geven gaat de minister na hoe fietskoeriers binnen de eigen Vlaamse diensten kunnen worden ingezet. Er zal ook worden samengewerkt met de VVSG om het gebruik van fietskoeriers binnen de steden en gemeenten te promoten.

[13-10-2011] Grote respons op de publieke consultatie rond het Mobiliteitsplan Vlaanderen - Vlamingen plaatsen verkeersveiligheid voorop
Verkeersveiligheid is prioriteit nummer één voor de Vlamingen en files kan je oplossen door het gebruik van de fiets, het stappen en het openbaar vervoer te stimuleren. Dat blijkt uit de mobiliteitsenquête die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tijdens het voorjaar lanceerde. De bevraging past in de opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en was een groot succes. In totaal werden 13.035 enquêtes ingevuld. Dat bewijst dat een grote groep mensen in Vlaanderen zich wil engageren om oplossingsgericht mee te denken over duurzame mobiliteitsoplossingen. Duurzame oplossingen zijn van levensbelang voor de sociaal-maatschappelijke ontplooiing van alle burgers en voor de economische toekomst van Vlaanderen.

[13-10-2011] Start campagne spiegelafstelplaatsen voor vrachtwagens
Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits start een affiche- en mediacampagne rond spiegelafstelplaatsen. Op spiegelafstelplaatsen kunnen vrachtwagenchauffeurs de spiegels van hun voertuigen correct afstellen. Dat vergroot de zichtbaarheid en dodehoekongevallen worden vermeden. Er start een affichecampagne en vanaf maandag 17 oktober loopt een radiospot op enkele nationale radiozenders. Minister Hilde Crevits wil tegen eind volgend jaar 20 nieuwe afstelplaatsen realiseren.

[27-09-2011] Allereerste spitsstrook vanaf morgen in gebruik langs E313
Vandaag om 11u30 starten de laatste testen van nieuwe apparatuur langs de autosnelweg E313 in functie van de opening morgen om 15 u van de allereerste spitsstrook in Vlaanderen. Het gaat om de spitsstrook op de E313 tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing E313/E34 in Ranst. De spitsstrook moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de avondspits vlotter verloopt. Ze zorgt voor extra capaciteit en voor een betere doorstroming van het verkeer. Via dynamische borden zal de weggebruiker weten of de spitsstrook al dan niet open is gesteld. Het Vlaamse Verkeerscentrum schat dat de files door de ingebruikname tot een kwart kunnen verminderen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits besliste in het voorjaar 2010 om de spitsstrook langs de E 313 aan te leggen. Er is 6,7 miljoen euro geïnvesteerd in aanpassingen van de autoweg en de aankoop en de installatie van dynamische verkeersborden.

<< Vorige12345678910111213141516171819Volgende >>
© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info