Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persberichten > archief

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[12-04-2017] Proefprojecten voor vlotter woon-schoolverkeer buitengewoon onderwijs
De Vlaamse Regering geeft scholen, ouders en lokale besturen de mogelijkheden om zelf vorm te geven aan vlotter woon-schoolverkeer voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Twee proefprojecten - in regio Leuven en in regio Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster - moeten aantonen hoe lokaal overleg het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs kan verbeteren. "We geven het vertrouwen en de instrumenten aan de mensen met de meeste terreinkennis", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[31-03-2017] Kilometerheffing zorgt voor extra investeringen in wegen
Sinds 1 april 2016 moeten vrachtwagens op de snelwegen en op sommige gewestwegen een kilometerheffing betalen. Die brengt Vlaanderen ca. 35 miljoen euro per maand op. Iets meer dan de helft (53%) daarvan is afkomstig van buitenlandse vrachtwagens. De opbrengst van de kilometerheffing investeert Vlaanderen onder meer in de verbetering van haar weginfrastructuur en verkeersveiligheid. Tegen het najaar zal een studie duidelijkheid brengen over de impact van de heffing op het sluipverkeer.

[31-03-2017] Nieuwe rijopleiding gaat van start op 1 oktober
Minister van Mobiliteit Ben Weyts hervormt na het theoretisch en het praktisch rijexamen nu ook de rijopleiding. Vanaf 1 oktober moeten kandidaat-chauffeurs met een theoretisch rijbewijs 9 maanden oefenen voor hun praktijkexamen in plaats van 3 maanden nu. "Als de de dodentol lager willen, dan moet de lat hoger", zegt Weyts.

[13-03-2017] Verkeersdoden in Vlaanderen - 15%
In 2016 heeft het verkeer in Vlaanderen het leven gekost aan 320 mensen, ten opzichte van 378 dodelijke slachtoffers in het jaar daarvoor. 2016 is na 2015 het tweede jaar op rij waarin de cijfers weer duidelijk dalen. 'Dit is een aanmoediging om resoluut verder te gaan op de ingeslagen weg', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[13-03-2017] Jaarrapport Verkeerscentrum: avondspitsen pieken in 2016
In 2016 werden de ochtendspitsen op de Vlaamse snelwegen amper langer, maar de avondfiles zijn wel fors langer én zwaarder geworden. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum. De gemiddelde avondfile werd 16km langer en telt nu 121km. De ringwegen rond Brussel en Antwerpen blijven dé grootste knelpunten: tijdens de avondspits zijn ze goed voor 52% van alle files.

[12-03-2017] Nieuw filerecord vraagt om recordinvesteringen
In 2016 werden de ochtendfiles op de Vlaamse snelwegen amper langer, maar de avondfiles zijn gemiddeld wel gegroeid. De gemiddelde avondfile werd 16 km langer en telt nu 121 km. De ringwegen rond Antwerpen en Brussel blijven dé grootste knelpunten: tijdens de avondspits zijn ze goed voor 52% van alle files. "Er bestaat geen wondermiddel om de files weg te toveren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "De enige manier om opnieuw perspectief te creëren is investeren. Daarom gaan we recordbedragen investeren in de weg, maar nog meer in de alternatieven voor de auto".

[05-03-2017] € 250.000 om slimmer te worden dan de file
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert € 250.500 in het Europese project 'Citrus'. Meer dan 500 vrachtwagenchauffeurs krijgen vanaf eind dit jaar verkeersinformatie op maat, dankzij informatie die gewonnen wordt uit verzamelde smartphonegegevens. "We gaan de vrachtwagens slimmer maken dan de file", zegt Weyts. "Zo wordt heel het verkeer vlotter en veiliger".

[16-02-2017] Op naar een meer duurzame mobiliteit via intelligente transportsystemen
Consortium bouwt aan innovatieve oplossingen om verkeersveiligheid te verhogen en congestie te vermijden via Cooperative Intelligent Transport Systems. Brussel, 17 februari 2017 - Een consortium van Belgische bedrijven en Vlaamse overheidsinstanties werkt de komende 3 jaar met de steun van de Europese Commissie voor een toelage ter waarde van €911.372 aan het veiliger en duurzamer maken van het transportnetwerk. Dit door het maximaal aanwenden van beschikbare (big) data om in real-time de weggebruikers proactief te informeren. Op termijn moet CITRUS (Cooperative Intelligent Transport System for Trucks) de verkeersveiligheid op de Belgische (autosnel)wegen verhogen, de CO2-uitstoot verlagen en de mobiliteit bevorderen. Een Companion App zou hierbij moeten toelaten om veiligheidswaarschuwingen te verspreiden. Bovendien wordt gekeken naar oplossingen om verkeerslichten intelligent aan te sturen en goederenvervoer over de weg verder te optimaliseren.

[12-02-2017] Vrachtwagens vergroenen met Vlaamse steun
Transportbedrijven die extra investeren in groene en moderne vrachtwagens krijgen vanaf dit jaar een flinke financiële duw in de rug van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Veel transporteurs doen moeite om hun impact op de omgeving te verkleinen", zegt Weyts. "We gaan die inspanningen nu belonen met een serieus duwtje in de rug".

[10-02-2017] 5,8 miljard euro voor Werkplan Mobiliteit
Nooit geziene investeringen in álle vormen van vervoer. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het eerste luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Vanaf nu tot het eind van de regeerperiode in 2019 wordt er nog 5,8 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse mobiliteit. Het leeuwendeel gaat naar werken aan de weg (2,7 miljard euro) én werken aan de waterweg (2,25 miljard euro). "De investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer stijgen naar een historische hoogte", zegt Weyts. "Er gaan in heel Vlaanderen heel wat schoppen in de grond".

[10-02-2017] Noord-Zuid Limburg blijft op de rails
Als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding zou vernietigen, dan staat de Vlaamse Regering klaar met een alternatief. Een 'complex project' kan de Noord-Zuid een versnelde doorstart bieden. Er worden op korte termijn mobiliteitsmaatregelen genomen en nieuwe doorstromingsmaatregelen worden bekeken. "We blijven niet bij de pakken zitten", zeggen de Vlaamse ministers Joke Schauvliege (Omgeving) en Ben Weyts (Mobiliteit).

[08-02-2017] Nooit zoveel BOB-controles, nooit zo weinig bestuurders positief
Tijdens de eindejaarseditie van de BOB-campagne werd er in Vlaanderen een recordaantal (292.089) bestuurders gecontroleerd. Slechts 1,99% legde een positieve ademtest af: het laagste percentage ooit. Het aandeel dronken bestuurders daalt zo voor het 4de jaar op rij. "Een hogere pakkans hoort bij de strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[06-02-2017] Totaalplan voor snelwegparkings langs de E40
Langparkeren in Wetteren gratis vanaf vanavond. Langs de hele oost-westas van de E40 komt een cascade van snelwegparkings voor kortparkeren en voor langparkeren. Met dit totaalplan wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de transmigratieproblematiek structureel terugdringen. Concreet wordt de goed afgesloten parking in Wetteren al vanaf 18:00 vanavond gratis opengesteld voor langparkeren. Weyts: "Illegalen krijgen minder kansen, chauffeurs meer gemoedsrust".

[05-02-2017] Vrachtwagens worden verkeersveiliger
Transporteurs die extra investeren in verkeersveilige vrachtwagens krijgen vanaf dit jaar financiële steun van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Zo slaat Weyts 2 vliegen in 1 klap: de Vlaamse transportsector krijgt een duwtje in de rug én er komt een stevige impuls voor meer verkeersveiligheid. "Het aantal verkeersongevallen met vrachtwagens moet dalen", zegt Weyts. "Transporteurs die daar inspanningen voor doen, worden nu beloond".

[16-01-2017] 10de Pendelfondsoproep voor duurzamer woon-werkverkeer
Het Pendelfonds ondersteunt bedrijven, organisaties en overheden die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Voor het eerst richt het Pendelfonds zich specifiek op ondernemingen en instellingen die in filegevoelige gebieden liggen. Bedrijven en overheden die in aanmerking komen, hebben tot 13 februari de tijd om zich aan te melden. De subsidie voor een project bedraagt maximaal 200.000 euro.

[23-12-2016] Nieuwe beheersovereenkomst moderniseert De Lijn
Met het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn zet Vlaams minister Weyts de reiziger centraal in het mobiliteitsbeleid. "We leggen vanaf nu de focus op de reiziger, en dus op diens reële vraag in plaats van op het blinde aanbod met om de 750 meter een bushalte." Met de invoering van de gegarandeerde dienstverlening zal De Lijn zichzelf ook kunnen promoten als een 'zekere dienstverlener' met een gegarandeerd aanbod ook in geval van stakingen. Dat alles zal gebeuren met minder belastinggeld en meer investeringen dan ooit. "De kostendekkingsgraad stijgt al 2 jaar op rij. Die tendens zetten we verder én we investeren meer dan ooit in onder andere aantrekkelijke en groene voertuigen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: "De Lijn 2.0 wordt een moderner, klantvriendelijker en groener bedrijf".

[23-12-2016] Waterwegbeheerders vloeien samen in 'De Vlaamse Waterweg'
Waterwegen & Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart zullen in januari opgaan in een nieuwe fusieorganisatie: De Vlaamse Waterweg nv. Zo ontstaat een sterke speler die het enorme potentieel van de binnenvaart kan verzilveren. "We bundelen de krachten om meer dan ooit werk te maken van hét alternatief voor de file", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "De Waterweg is een watersnelweg die steeds concurrentiëler wordt."

[21-12-2016] Laat je rijden met oudejaar
De Lijn zet 1450 medewerkers in om feestvierders tijdens oudejaarsjacht veilig naar hun bestemming te brengen. "Op feestnachten zoals oudejaarsnacht vallen er elk jaar slachtoffers te betreuren op onze wegen. Om op een veilige manier de feestnacht in te zetten en te eindigen zijn de medewerkers van De Lijn een meer dan welgekomen Bob voor de feestvierders", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[28-11-2016] Budget aangepast vervoer mindermobielen fors verhoogd
Het budget voor aangepast vervoer van mindermobielen stijgt dit jaar met een derde, van 3 naar 4 miljoen euro. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt zo tegemoet aan de stijgende vraag en vult in 1 beweging ook de laatste blinde vlekken in het vervoersysteem in. Weyts wil de dienstverlening voor mindermobielen in de toekomst verder verbeteren. "We doen iets extra voor wie extra zorg nodig heeft".

[23-11-2016] Vanaf 2017: 70 snelheidsnorm buiten de bebouwde kom
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts lanceert een campagne om chauffeurs te wijzen op een nakende revolutie langs onze wegen. Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Dankzij de ingreep kunnen er ongeveer 30.000 verkeersborden verdwijnen. De weg wordt zo beter leesbaar en de verkeerssituatie wordt veiliger. "Met minder onduidelijkheid en minder borden mikken we op minder doden", zegt Weyts.

[06-11-2016] 12,5 miljoen euro nieuwe investeringen in fietssnelwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken bijkomend 5 miljoen euro aan EFRO (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling) middelen vrij voor de realisatie van fietssnelwegen. Met deze hefboom worden nieuwe investeringen voor een totale projectkost van 12,5 miljoen euro mogelijk. Concreet gaat het over het wegwerken van missing links en de realisatie van conflictvrije infrastructuur zoals fietsbruggen of fietstunnels. "We zetten verder in op hét alternatief voor de auto en de file", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[04-11-2016] Reistijdinformatie langs Vlaamse snelwegen verdubbeld
Voortaan vind je op dubbel zoveel dynamische tekstborden langs de Vlaamse snelwegen reistijdinformatie. Het Vlaams Verkeerscentrum nam eind oktober voor de tekstborden nieuwe software in dienst en greep de gelegenheid aan om zijn service van reistijdinfo fors uit te breiden naar alle zones met structurele files. "Het Verkeerscentrum kan de weggebruikers zo nog beter door de verkeersdrukte loodsen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[03-11-2016] Geen 28 tolken meer voor rijexamen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts snoeit stevig in het tolkensysteem bij rijexamens. Tot nu toe konden kandidaat-chauffeurs bij het theoretisch en het praktisch rijexamen beroep doen op de bijstand van tolken in wel 28 verschillende talen. Voortaan zullen er enkel tolken in 3 talen beschikbaar zijn: Engels, Frans en Duits. "We stoppen met Urdu, Farsi en een 20-tal andere talen", zegt Weyts. "We verlichten zo de organisatielast voor rijexamencentra".

[28-10-2016] Hervorming rijbewijs: straftijd van 3 jaar sneuvelt
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt definitief komaf met de hemeltergende 'straftijd van 3 jaar' voor chauffeurs die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen. Weyts vervult zo een belofte die hij vlak voor het zomerreces maakte. "Ik werd heel vaak aangesproken door slachtoffers van deze absurde maatregel", zegt Weyts. "Dit moest er echt uit".

[21-10-2016] Vlaams steunpakket voor transportsector
De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van veertig miljoen euro per jaar. Het pakket bevat onder meer arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. "De logistieke draaischijf Vlaanderen heeft een sterke transportsector nodig", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[18-10-2016] Extra duwtje in de rug voor kustvaart met binnenschepen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de zogenoemde estuaire vaart of kustvaart met binnenvaartschepen een extra duwtje in de rug geven door de vereisten ervoor te versoepelen. "Een goeie zaak", vindt Vlaams Parlementslid Bert Maertens: "Een meer concurrentiële estuaire vaart zal de haven van Zeebrugge beter en vlotter verbinden met andere havens en ons sterk uitgebouwd binnenvaartnetwerk in Vlaanderen."

[07-10-2016] 5,3 miljoen euro voor nieuwe fietsinfrastructuur
33 fietsinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen krijgen samen zo’n 5,3 miljoen euro subsidie. "Ik wil de Vlamingen verleiden om hun auto vaker te ruilen voor de fiets", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Snelle en comfortabele verbindingen in combinatie met bijvoorbeeld de elektrische fiets maken woon-werkverkeer per fiets haalbaar voor veel mensen". Vlaanderen subsidieert 40% van de totale investeringskost en de lokale besturen en provincies het resterende gedeelte.

[25-09-2016] Leuven krijgt de grootste en groenste stelplaats van Vlaams-Brabant
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de gloednieuwe stelplaats Leuven-Noord ingehuldigd. De nieuwe stelplaats is groter, moderner en groener dan de oude. Prijskaartje met 25 jaar onderhoud inbegrepen: 27,5 miljoen euro. "We investeren fors in de toekomst van ons openbaar vervoer", zegt Weyts. "Deze stelplaats garandeert goede dienstverlening voor de vele reizigers in regio Leuven".

[22-09-2016] 2,4 miljoen euro voor mobiliteitsoplossingen op maat
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 2,4 miljoen euro uit als steun voor bedrijven die het woon-werkverkeer duurzamer maken. Met die steun in de rug kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer, carpooling, randparkings … "We gaan pendelaars verleiden", zegt Weyts.

[19-09-2016] Mobiel m-ticket maakt betalen voor bus makkelijker en minder duur
Snel even op de bus springen wordt nog makkelijker, dankzij het M-ticket. Dit 'mobiele' ticket kan je makkelijk en snel aankopen via een smartphoneapp. Het digitale vervoersbewijs kost 1,80 euro en is zo 15 cent goedkoper dan een sms-ticket en liefst 1,20 euro goedkoper dan een biljet bij de chauffeur. "Het openbaar vervoef wil reizigers alle modern comfort aanbieden", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Reizen met De Lijn was al makkelijk en vlot, nu is ook het betalen dat echt".

<< Vorige1234567891011121314151617181920Volgende >>
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info