Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persberichten > archief

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[13-08-2008] Minister Crevits bezoekt werken op de E17. Werken liggen voor op schema. Grote hinder verwacht vanaf volgende week, tussentijdse evaluatie van de extra veiligheidsmaatregelen
Vandaag bezocht minister van Openbare Werken Hilde Crevits de werken aan de E17. Daarbij waarschuwt de minister voor de verwachte hinder in de komende weken. Tevens werden de extra veiligheidsmaatregelen tussentijds geëvalueerd en aangevuld. Vlaams Minister Crevits hoopt dat de weg tegen 1 september opnieuw vrij gemaakt kan worden.

[12-08-2008] Plaatsing eerste brugdeel nieuwe Scheldebrug te Temse
Vandaag werd het eerste vaste brugdeel van de tweede Scheldebrug (zijde Temse) op zijn definitieve positie geplaatst. Vlaams minister-president Kris Peeters was getuige van deze belangrijke fase in de bouw van de tweede Scheldebrug tussen Bornem en Temse.

Met de bouw van een volledig nieuwe brug wil men een definitieve en duurzame oplossing bieden voor de zware verkeersproblematiek die zich al decennia lang voordoet ter hoogte van de brug over de Schelde te Temse/Bornem (N 16).

[10-07-2008] Veiligheidsonderzoek naar bolle spiegels
De beslissing van de Directieraad van het Agentschap Wegen en Verkeer om alle verkeersspiegels langs gewestwegen te verwijderen, gaat te kort door de bocht. Vlaams minister Hilde Crevits schorst de beslissing. De 27 gemeenten die al een brief ontvingen, zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

[30-06-2008] Versterking Raad van Bestuur BAM. Onafhankelijk onderzoek naar Oosterweelverbinding
Naar aanleiding van de vandaag gehouden Bijzondere Ministerraad in het kader van de Antwerpse Oosterweelverbinding, heeft de Vlaamse regering beslist dat er 3 nieuwe bestuurders in de Raad van Bestuur van de BAM worden aangesteld, meer bepaald Karel Vinck als voorzitter en Toon Colpaert en Wouter De Geest als nieuwe bestuurders. Daarnaast zal rond 10 juli een algemene offerte-aanvraag met Europese bekendmaking worden gelanceerd.

[16-06-2008] Goedkoop Lijnabonnement voor bescheiden inkomens
Het goedkoopste Lijnabonnement, namelijk 25 euro per jaar, zal binnenkort ook gekocht kunnen worden door gezinnen met bescheiden inkomens. Het gaat over mensen die onder het OMNIO-statuut vallen en een bruto gezinsinkomen hebben tot 13.321,80 euro per jaar, vermeerderd met 2.464,56 euro per gezinslid. Dit heeft Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt beslist. De mutualiteiten werken momenteel aan een eenvormig attest dat mensen nodig hebben om dit abonnement aan te vragen.

[30-05-2008] Geen idee waar de dingen vandaan komen? Vlaamse Havendag zet onze zeehavens in de kijker op 5 juli 2008
Op 5 juli 2008 vindt de eerste Vlaamse Havendag plaats. De vier Vlaamse zeehavens (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge) laten het publiek die dag kennismaken met hun dienstverlening en werkgelegenheidsaanbod. De Vlaamse havendag vormt een unieke gelegenheid om de havenactiviteiten van naderbij te leren kennen. In de Vlaamse zeehavens worden op 5 juli 2008 tientallen aantrekkelijke publieksevenementen opgezet.

[27-05-2008] Extra flitslocaties om het aantal ongevallen te verminderen
Elk jaar vallen er nog doden en gewonden bij ongevallen in het verkeer. Overdreven snelheid is vaak een oorzaak. De komende twee jaar komen er daarom op gevaarlijke locaties flitspalen bij. Het gaat om snelheidscamera’s op snelwegen en roodlicht- en snelheidscamera’s langs gewestwegen. Dit kost ongeveer 6 miljoen euro per jaar. Het gaat allemaal om digitale camera’s. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en minister van Openbare Werken Hilde Crevits kondigden dit aan naar aanleiding van een werkbezoek aan de wegpolitie ivm de werking van de digitale camera aan de Kennedytunnel. De ministers beklemtonen dat een gedragsaanpassing – rijden met aangepaste snelheid - nodig is om mensenlevens te redden. Flitspalen doen het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden dalen met 27%. Het globale aantal ongevallen, inclusief die met enkel materiële schade, daalt met 14%.

[27-05-2008] Strenge mobiliteitsvoorwaarden voor ontwikkeling Luchthaven Deurne
De Vlaamse Regering heeft vandaag , woensdag 21 mei, enkele princiepsbeslissingen genomen omtrent de regionale luchthavens en de luchthaven van Deurne. Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt werden enkele duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van de mobiliteitsproblemen op de R11 en in de omgeving van de luchthaven om de verkeersleefbaarheid van de regio van te garanderen. De aanpak van de mobiliteitsproblemen is opgenomen als harde voorwaarde voor de ontwikkeling van de Luchthaven.

[22-05-2008] Van Brempt schort biodiesel bij De Lijn op
Sinds enige tijd rijden de bussen van De Lijn op klassieke diesel waarbij een deel biobrandstof is bijgemengd (een 3-tal % gemiddeld). Het is één van de manieren waarop De Lijn tracht een voortrekkersrol op zich te nemen op het vlak van milieu en klimaat. Gegeven alle berichten en rapporten over de negatieve impact van de biobrandstoffenmarkt op de voedselprijzen en het milieu en de afwezigheid van duidelijke duurzaamheidscriteria die bovendien afdwingbaar en herkenbaar zijn (certificaten), heeft minister Van Brempt beslist tot nader order het gebruik van biodiesel te schrappen.

[21-05-2008] Toekomst voor de drie regionale luchthavens
Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits, ook bevoegd voor regionale luchthavens, heeft de Vlaamse Regering voor de luchthaven Antwerpen beslist dat men kan overgaan tot de Best and Final Offer (BAFO) van het Consortium. Zo wordt overgegaan tot de finale besprekingen voor de PPS-structuur voor het beheer en de exploitatie van de luchthaven Antwerpen. Daarnaast worden versneld bijkomende infrastructurele ingrepen gedaan aan de R11 om een oplossing te bieden aan de mobiliteitsproblematiek. Voor de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem wordt het voorontwerp van decreet, na advies Serv en het bevoegde sectorcomité, dat een nieuwe beheersvorm mogelijk maakt, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement. Het ontwerp van selectiedossier voor de beide luchthavens wordt opgesteld waarmee de markt kan geconsulteerd worden op zoek naar een private partner met de juiste know-how en de bereidheid te investeren in de exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge of Kortrijk-Wevelgem.

[19-05-2008] 5 nieuwe fietspunten in Vlaanderen
In de nabijheid van de NMBS-stations van Aarschot, Halle, Londerzeel, Hasselt en Vilvoorde starten nieuwe fietspunten. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Sociale Economie Kathleen Van Brempt vandaag bekend. Dat brengt het totaal aantal erkende fietspunten op 13. Alle fietspunten stellen samen meer dan 60 doelgroepmedewerkers te werk. Ze houden toezicht op meer dan 20.000 fietsstallingen.

[19-05-2008] Vlaams minister Crevits start met een proefproject verliestijdinformatie tijdens de werkzaamheden op E17
In het kader van een efficiënt minder hinder beleid, heeft Vlaams minister Hilde Crevits aan het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven een proefproject op te starten voor het gebruik van dynamische verliestijdinformatie. Dit proefproject zal op 1 juni van start gaan bij de geplande onderhoudswerken aan de E17. Op deze manier weten de automobilisten hoe lang de verliestijd is langs het traject met wegenwerken. Ze kunnen dan nog voor een alternatieve route kiezen.

[08-05-2008] Gerichtere aanpak van het onderhoud van de bestaande fietspaden door inventarisatie
Minister van Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag het allereerste rapport “fietspaden in Vlaanderen” voor. Ruim zesduizend kilometer fietspaden werden door ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer onderzocht per fiets op zichtbare gebreken en in kaart gebracht in het rapport. Uit deze inspecties bleek dat ongeveer 11% van de geïnspecteerde fietspaden in slechte staat zijn. Om de toekomstige inspecties te verfijnen wordt de inzet van automatisch meetapparatuur onderzocht. Op basis van dit allereerste rapport kan het structureel en gewoon onderhoud van de fietspaden nu gericht worden aangepakt. Voor het gewoon onderhoud zoals vegen en maaien wordt jaarlijks 5 miljoen euro per voorzien. Het structureel onderhoud voor het wegwerken van gebreken zoals putten en bulten wordt uitgevoerd in het kader van de normale investeringsprogramma’s, waarvoor minister Crevits jaarlijks 20 miljoen euro uittrekt. Om de gemeenten te ondersteunen kende minister Crevits al 4 miljoen euro toe voor de aankoop van veegmachines. Omwille van het succes trekt ze nog er eens 1 miljoen euro extra voor uit.

[07-05-2008] Nu al 4 miljoen euro voor veegmachines voor gemeentelijke fietspaden
Sinds vorig jaar komt de Vlaamse overheid voor 50% tussen in de aankoop van veegmachines door gemeenten. Met deze veegmachines kunnen onder meer fietspaden degelijk onderhouden worden. De subsidiëring is zeer succesvol. Minister Hilde Crevits kende in minder dan één jaar tijd voor een bedrag van 4.133.000 euro subsidies toe in 110 dossiers. Op dit ogenblik lopen nog 25 aanvragen. Hiervoor maakt de minister bijkomend 1 miljoen euro vrij. Ze maakt zich sterk dat de bijkomende aanvragen effectief kunnen worden toegekend. Het was Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé die minister Hilde Crevits in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement hierover ondervroeg.

[26-04-2008] Forse investeringen in openbaar vervoer. 20 nieuwe projecten moeten ruim 4 miljoen reizigers extra aantrekken
Dit jaar investeert Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt 15 miljoen euro in nieuwe openbaar vervoer projecten. Deze 20 projecten kaderen binnen netmanagement en hebben extra aandacht voor betere verbindingen naar grote tewerkstellingspolen, belangrijke attractiepolen en scholen. Zo geeft De Lijn oplossingen op maat om de missing links in het openbaar vervoer netwerk weg te werken. Met de nieuwe projecten wil Van Brempt per jaar 4 miljoen reizigers extra bereiken.

[22-04-2008] Reactie minister Crevits op de evaluatie van de Waaslandtunnel
Minister Crevits neemt kennis van de suggesties die voortkomen uit het Europees onderzoek. De belangrijkste conclusie is dat er werk moet gemaakt worden van een voldoende gekend evacuatieplan. Hiertoe vraagt de minister in overleg met de gouverneur om dit punt verder uit te werken binnen de stuurgroep tunnelveiligheid van de Antwerpse Regio.

[18-04-2008] Afspraken voor communicatie wegenwerken
Voor de huidige en toekomstige coördinatie van wegenwerken, organiseerde minister Crevits vandaag een overleg met de werkgeversorganisaties (Unizo, VOKA, NSZ en VKW) en verenigingen van automobilisten en goederenvervoerders (Touring, VAB, SAV, Febetra en UPTR). In de komende weken zal een ontwerp van protocol worden opgesteld en getekend door de verschillende partijen.

[15-04-2008] Reactie minister Crevits ivm de coördinatie van de wegenwerken
Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits reageert op het bericht ivm de coördinatie van de wegenwerken: “Het Vlaams wegennetwerk is op verschillende plaatsen aan grondig onderhoud toe. De werken worden zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd. Dit sluit niet uit dat het in sommige situaties noodzakelijk is om verschillende werken gelijktijdig te laten uitvoeren. In december 2007 werd www.wegenwerken.be gelanceerd om wegenwerken beter op elkaar af te stemmen. Bij conflicten tussen wegenwerken wordt er extra overleg gepland voor een betere afstemming of om extra minder hinder-maatregelen te nemen.”

[10-04-2008] Vierkante Tafel 'De Haven Werkt'. Minister-president Peeters en Vice-minister-president Vandenbroucke willen komen tot 'de haven van talenten'
Vandaag organiseerden Minister-president Kris Peeters en Vice-minister-president Frank Vandenbroucke samen met toonaangevende spelers uit de havensector, het onderwijs en de arbeidswereld de eerste Vierkante Tafel “De Haven Werkt”. Deze vierkante tafel brengt, op initiatief van Flanders Port Area, de beleidsmakers, de 4 Vlaamse zeehavens, sociale partners, sectorgerelateerde organisaties, opleidings- en onderwijsorganisaties en havenbedrijven samen om na te denken over de werkgelegenheid in één van de grootste sectoren van Vlaanderen.

[04-04-2008] Minister Crevits voorziet 2,6 miljoen euro voor finalisering werken sluizencomplex Evergem
Om de verkeerscongestie op de wegen te verminderen, wil Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits zo veel mogelijk bedrijven overtuigen om hun transport van goederen te organiseren via de waterweg. Het sluizencomplex van Evergem vormt hierbij een belangrijke schakel.

[02-04-2008] De Lijn en minister Van Brempt treden op tegen agressie op openbaar vervoer: veiligheidsplan in volle uitvoering
De Lijn en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt veroordelen elk agressie-incident dat zich voordoet op het openbaar vervoer. En zeggen dan ook, naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisterenavond op het Astridplein, sterk op te treden tegen elke vorm van overlast en agressie die zich voordoet op en rond bus of tram.

[28-03-2008] Maritieme snelwegen in het Noordzeegebied
Lancering tweede oproep indienen projectvoorstellen opzetten maritieme snelwegen in Noordzeegebied

Vandaag publiceert de Vlaamse overheid voor de tweede maal een oproep tot indienen van projectvoorstellen voor het opzetten van maritieme snelwegen in het Noordzeegebied. Deze oproep wordt gelijktijdig gepubliceerd door de bevoegde overheden in Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Bij de eerste gezamenlijke oproep van de Noordzeelanden in 2007 werd de haven van Zeebrugge reeds bij 2 van de 4 ingediende projecten betrokken. Minister-president Kris Peeters zal beide projectvoorstellen in mei 2008 voordragen bij de Europese Commissie voor co-financiering.

[28-03-2008] Vademecum motorrijders zorgt voor aangepaste en veiligere infrastructuur
Het aantal motorrijders neemt elk jaar toe. De motor wordt ook steeds vaker gebruikt als dagdagelijks vervoermiddel. Motorrijders zijn echter zeer kwetsbaar in het verkeer. Daarom werd in overleg met het MAG (Motorcycle Action Group) een Vademecum Motorrijdervoorzieningen opgesteld met specifieke veiligheidseisen voor het aanleggen van de openbare weg door de Vlaamse overheid. Minister Crevits wil dit vademecum eveneens ter beschikking stellen van de lokale wegbeheerders.

[25-03-2008] Bewegwijzering op de Ring naar Haven van Brussel leidt het (vracht)verkeer in goede banen
Vrachtwagens die van de Brusselse Ring naar de haven van Brussel moeten, rijden vaak door de binnenstad. Dit zorgt voor verkeersoverlast in het centrum. Daarom is het Brussels Gewest al lang vragende partij om op de Brusselse Ring, beheerd door Vlaanderen, een aantal verkeersborden te plaatsen, die het (vracht)verkeer via afrit 6 op de Brusselse Ring naar de Noordelijke Brusselse kanaalzone moet leiden. Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels en Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits hebben beslist om nog dit jaar 24 panelen te plaatsen op de Brusselse Ring om de gewenste route aan te duiden.

[18-03-2008] Rondetafel: twaalf maatregelen en 6 miljoen euro voor veilig vrachtvervoer
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt organiseerde vandaag, dinsdag 18 maart, een ronde tafel veilig vrachtvervoer samen met de transportsector. Dit past in het verkeersveiligheidsplan van minister Van Brempt. Samen met SAV, Febetra, UPTR, BTB en ACV Transcom besprak ze twaalf maatregelen om het vrachtvervoer over de weg veiliger te maken. De minister trekt hiervoor 6 miljoen euro uit de komende twee jaar.

[17-03-2008] Eerste Vlaamse mobiliteitspunt opent de deuren in Antwerpen
Slimweg geeft bedrijven en particulieren gratis milieuvriendelijk mobiliteitsadvies

Antwerpen – Vanaf vandaag kunnen bedrijven en particulieren met hun vragen over woon-werkverkeer gratis terecht bij Slimweg, het eerste Vlaamse mobiliteitspunt. Slimweg geeft milieuvriendelijk mobiliteitsadvies op maat. Daarvoor werd de informatie van alle aanbieders van duurzame verplaatsingsmiddelen gebundeld onder één dak. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, Antwerps gedeputeerde van Mobiliteit Inga Verhaert en directeur-generaal van De Lijn Ingrid Lieten hebben maandag in Antwerpen de eerste ‘Slimweg’ officieel geopend.

[17-03-2008] Ministers Van Brempt en Crevits pakken overlading vrachtwagens aan: 2 miljoen euro voor Weighing in Motion
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits reageren positief op het voorstel van VAB om de overlading van vrachtwagens aan te pakken. Een automatisch weegsysteem op de weg (Weighing in Motion) kan hiertoe bijdragen. Beide ministers gaan dit systeem dan ook snel introduceren. Ze trekken dit jaar nog 2 miljoen euro uit om op 8 locaties Weighing in Motion te installeren. Bedoeling is om volgend jaar nog bijkomende locaties te selecteren.

[13-03-2008] Vanaf volgend schooljaar Rijbewijs op school voor alle Vlaamse scholen
Het proefproject Rijbewijs op School dat theoretische rijlessen en rijexamen gratis op school aanbiedt, is een succes. Daarom wordt het pakket volgend schooljaar aangeboden aan alle Vlaamse secundaire scholen. Dat betekent dat 75.000 leerlingen volgend jaar hun theoretisch rijbewijs op de schoolbanken kunnen halen. Dat heeft Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Stella Maris in Merksem waar leerlingen vandaag hun rijexamen aflegden.

[06-03-2008] Dertien autosnelwegparkings behalen Kwaliteitsmerk 2008
Kwaliteit daalt, maar er is beterschap op komst

Het Kwaliteitsmerk van de autosnelwegparkings bekroont parkings die voldoen aan de strenge eisen van de Vlaamse overheid voor onder meer hygiëne en veiligheid. Het Kwaliteitsmerk 2008 met één ster wordt toegekend aan tien parkings. Drie andere parkings behalen de maximale drie kwaliteitssterren. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, toen nog zeventien parkings gelauwerd werden. Verwacht wordt dat de kwaliteit de volgende jaren weer zal verbeteren.

[03-03-2008] Nieuw luchthavenrestaurant in de steigers
Op maandag 10 maart 2008 start de verbouwing van het luchthavenrestaurant Belair op de Luchthaven Antwerpen. Hiermee wordt de renovatie van het luchthavengebouw afgerond. De vernieuwde passagiersterminal werd al op 6 juni 2006 in gebruik genomen. Het nieuwe restaurant, een gezamenlijk project van de luchthaven en uitbater Belair, opent eind november 2008 de deuren.

<< Vorige1234567891011121314151617181920Volgende >>
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info