Provincie Antwerpen

Aanspreekpunt mobiliteit provincie Antwerpen

Diensthoofd Mobiliteit
Provincie Antwerpen
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Chris Bouwens

Desguinlei 100
2018 Antwerpen

tel.: 03 240 66 15
fax: 03 240 66 79
chris.brouwers@provincieantwerpen.be 

Contactpersoon subsidiëring fietspaden
(bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) provincie Antwerpen

Tina Caers
tel.: 03 240 50 57
tina.caers@provincieantwerpen.be